0 امتیاز
33 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
من سال۸۳ دستمو بریدیم ولی اون زمان دیه نگرفتم آلان میخوام دیه بگیریم دیه امسال میگرم یا سال ۸۳

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
پسر من در سال 97 دعوا کرده  در آن سال قاضی  مبلع 28 میلیون دیه بریش بریده است از دم قسط ما گگاهی پرداخت میکردیم  تا  این که پارسال 10 میلیون یکجا پرداخت کریم به روز شد  با یک سر انگوشتی 23 میلیون تا کنون پرداخت کریم  رفتم قا ضی اجرای ارکان پرسیدم چقد دیگر مانده میگوید  28 میلیون دیگر باید پرداخت کنم نمیدون چگونه محاسبه کردن
توسط
اگر امکان دارد پاسخ را در همینجا دریاف کنم  نام اشکان امیدی
0 امتیاز
توسط (880 امتیاز)
دیه به تاریخ روز هست

سوالات مشابه

...