0 امتیاز
133 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
نرخ دیه برای شکستگی پا اتل گذاری شده

شکستگی قفسه سینه

خون ریزی های داخلی تهال

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 3k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده اکتبر 5, 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط حیدری
0 امتیاز
0 پاسخ 67 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 42 بازدید
...