0 امتیاز
5.8k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
ویرایش شده
با سلام. نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 1400 چقدر تعیین شده است؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام. 

شورای عالی بیمه، در نشست روز چهارشنبه 27 اسفندماه 1399 با افزایش 37 درصد حق بیمه شخص ثالث برای سال 1400 موافقت کرده است.

0 امتیاز
توسط

با سلام. حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۰

برای تعهدات بدنی (دیه) ۶۴۰۰ میلیون ریال و تعهدات مالی ۱۶۰ میلیون ریال با اعمال تخفیف کرونا

حق بیمه شخص ثالث سواری در سال ۱۴۰۰

image

حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت در سال ۱۴۰۰

image

حق بیمه شخص ثالث انواع بارکش در سال ۱۴۰۰

image

حق بیمه شخص ثالث سایر در سال ۱۴۰۰

image

حق بیمه اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس) در سال ۱۴۰۰

image توضیحات:

۱. تعرفه‌های جدول فوق با اعمال تخفیف کرونا محاسبه شده است.

۲. تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه شابه محاسبه خواهد شد.

۳. نحوه اعمال سایر انواع تتخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه این پوشش، تابع ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۰۰۵۸/۴۰۰/۹۶ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۶ بیمه مرکزی ج.ا. ایران می‌باشد.

۴. با توجه به این که وفق قانون، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار گرفته است، اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره قبلی، منتفی است. معهذا در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.

۵. بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.8k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 56 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 118 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 320 بازدید
سوال شده 29 مارس 2021 در لیست بیمه توسط دفتر حسابداری نواندیشان - 6066
...