0 امتیاز
74 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
مدت شش ماه هست که درکارگاهی کار میکردم استاد کار کابینت هستم حقوق من بدون بیمه چقدر هست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 51 بازدید
...