0 امتیاز
151 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام  من  ۷ ماه پیش ماه  محرم  تصادف  کردم  استخوان ران  پای  راستم  شکستن  پلاتین  گذاشتن. کتف دست  چپم شکست. دنده  شیش قفسه سینم  شکست. کبود  دست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...