0 امتیاز
454 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
سلام .سوال من این است اگرقرار  باشد 90درصد حقوق شاغل به بازنشسته همتراز داده شود ولی  بدی اب وهوا ومحرومیت از تسهیلات وسختی کار و.....و10درصد از حقوق مشمول کسور شاغلین کسر شود وبعد حقوق بازنشسته محاسبه شود پس میشود همین حقوق فعلی دیگر چرا خودتان ومردم را برای محاسبه به زحمت می اندازیدوبازنشستگان را فریب می دهید.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام. احتمالاً شما به تازگی بازنشسته‌ شده‌اید و از حقوق پایین کارکنان بازنشسته سال‌های دور بی‌خبر هستی! ضمناً قرار نیست که قواعد حاکم بر تعیین حقوق بازنشستگی تغییر کنه. مبنای برقراری حقوق بازنشستگی، حقوق و مزایای مشمول کسر کسور است.

سوالات مشابه

...