0 امتیاز
51 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
۱.پارگی بخیه شده(دامیه)قسمت فوقانی سمت راست پیشانی۲.کبودی وسیع قسمت فوقانی خارجی بازوی راست۳.خراشیدگی (حارصه)وکبودی خلف قاعده بنداول انگشت دوم دست چپ۴.خراشیدگی (حارصه)سطح داخلی میانی ساق دست۵.خراشیدگی (حارصه)اقدام زانوی راست۶.کبودی خارجی فوقانی ساق راست و خلفی میانی ساق راست و داخلی فوقانی ساق چپ (سه کبودی)۷.کبودی مختصری زیر چشم راست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 250 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 77 بازدید
سوال شده اوت 4, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 41 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 27 بازدید
...