0 امتیاز
111 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
دیه شکسته شدن یک بندانگشت سوم دست چپ چقدراست؟

دراثرضربه جسم سخت درحین کاربنایی به استادکاشیکار بندانگشت سوم دست چپ شکسته است وبه طورکامل بعدازیک ماه خوب شده است

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 250 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
...