0 امتیاز
107 بازدید
در بیمه درمان و هزینه‌ها توسط
خوردن چاقو زیر چشم و بالای چشم ک دست چپ که له ترتیب ۴،۵،۴،بخیه خورده و کبکدی زیر چشم.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...