0 امتیاز
9 بازدید
در مالیات و حسابداری توسط
ببخشید کسی اطلاع داره حذف دفترچه واسه بیمه اختیاری چقدر فرق میکنه،3 تا دفترچه هست.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...