0 امتیاز
1.5k بازدید
در بیمه درمان و هزینه‌ها توسط

هزینه سزارین اجباری در بیمارستان دولتی تبریز با دفترچه تامین اجتماعی چقدر میشه

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
بیمارستان چمران زایمان طبیعی رایگان و سزارین ۶م

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 8.2k بازدید
...