0 امتیاز
274 بازدید
در مالیات و حسابداری توسط
حقوق بازنشستگان حرف و مشاغل ازاد چقدره و چطوری محاسبه میشه؟!

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...