0 امتیاز
186 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
در مشاغل ازاد18درصد بعد از 30سال پرداخت حقوق 20 روز یا30روز کامل دریفت میکنیم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
4 پاسخ 5.8k بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 131 بازدید
...