0 امتیاز
84 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
بنده در سال ۷۱ به استخدام پیمانی یکی از دوایر دولتی درامده ام در سال ۷۵ استان محل خدمتم عوض شد در سال ۷۹ درخواست جمع اوری سابقه بیمه ای نمودم وسوابق وپرونده ام به استان دوم انتقال شده طبق مدارک موجود در سال ۸۴ بعد از رسمی شدنم با توجه به قانون سوابقم باید به صندوق بازنشستگی انتقال میافت بنابر اشتباه تامین اجتماعی سنوات ۷۱ تا ۷۵ را انتقال نداده والان که بازنشسته شده ام صندوق بازنشستگی اعلام نموده چهار سال کم دارم پس از پیگیری در اسفند ۹۹ تانین اجتماعی سابقه وحق بیمه سنوات مدکور را به بازنشستگی اعلام نموده ولی صندوق بازنشستگی به دلیل عدم انتقال به موقع درخواست ۴۳ میلیون وخورده ای تومان کرده با توجه به اینکه بنده نه درخواست بازنشستگی نمودهام نه در عدم انتقال کوتاهی نموده ام ایا باید مبلغ مدکور را پرداخت نمایم اگر پاسخ منفی است باید چکار کنم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 820 بازدید
...