0 امتیاز
210 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط
باتوجه به مستمری  کمی که مادرم از تامین اجتماعی (حقوق پدر مرحومم)دریافت می کند و زیر حداقل حقوق را دارد، آیا می تواند انصراف بدهد وازمستمری پدربزرگم در سازمان بازنشستگی کشوری استفاده نماید؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...