0 امتیاز
2.6k بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
پیرو پرسش پند روزقبل مبنی بر بازنشستگی جانبازان زیر 25 درصد

باسلام مجدد وتشکرازپاسخ شما
همانگونه که فرموده اید ودرمستندی که ضمیمه کرده اید ،  این مستند مربوط به جانبازانی است که میخواهند سنوات ارفاقی بگیرند واین سنوات ارفاقی برای جانبازان از 20درصد به بالا طبق مستند شما میباشد  ومن استفاده از سنوات ارفاقی را تقاضا نکرده ام  پس این مستند جزء تقاضای من نمی باشد  اما آنچه که من  مشخصادنبال آن هستم  و در قانون خدمات رسانی به ایثارگران هم آمده برخورداری از آخرین حقوق ماه آخر برای بازنشستگی جانبازان بدون درنظر گرفتن در صد جانبازی است  چراکه در این قانون مصوبه مجلس در مورخه 1385/2/10هم آمده  هیچ اشاره ای به  میزان درصدجانبازی برای برخورداری از امتیاز بازنشستگی با حقوق آخرین ماه خدمت اشاره نشده  وطبق نظرمعاونت حقوقی نهاد  رئیس جمهور  درمورخه 1396/6/1  که در روزنامه همشهری با عنوان آنچه باید جانبازان بدانند درج شده  ایشان درپاسخ به پرسش  صندوق بازنشستگی   مبنی براینکه قانون مبنای آخرین حقوق برای بازنشستگی جانبازان را از چه درصدجانبازی درنظر گرفته ؟ فرموده اند باتوجه به لحاظ نشدن درجه جانبازی درقانون بازنشستگی ، بازنشسته گردیدن جانبازان با هر میزان جانبازی برمبنای قانون فوق الذکر امکان پذیر است
بنابراین  لطفا بطور مشخص بفرما یید جانبازان با هر درصد جانبازی با حقوق آخرین ماه بازنشسته میشوند یا خیر؟  لطفا مستندات آن را برای ارائه با سازمان تامین اجتماعی ضمیمه فرما یید لازم به ذکر است اینجانب کارمند رسمی خود سازمان تامین اجتماعی هستم ( همانگونه گه مطلعید برای کارمندان رسمی وآنهایی که در بخش خصوصی کارمیکنند این قانون هم متفاوت میباشد لذا خواهشمند است به کارمند  رسمی بودن اینجانب دقت فرمایید وباتوجه به رسمی بودن وعدم تقاضای سنوات ارفاقی پاسخ فرمایید ) باتشکر از شما

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام ، والا چی بگم همه چی شده کاغذ بازی و صدالبته ناآگاهی عزیزان مسئول، بیش از ۳۰ سال خدمت کن و تو حکمت میزنه ترکیبی جبهه و جانباز...(۳سال و ۷ ماه رزمنده و ۱۰ درصد جانباز) تازه یاد راستی آزمایی افتادن. ولی اوستا کریم کارش درسته .

سوالات مشابه

...