0 امتیاز
361 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
ایا جانباز 10% پنج ماه معیشت دریافت می کنم ایا عیدی اینجانب تعلق می گیرید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

لطفا جواب این سوال را دزسایت بگذارید تا بقیه هم ببینند...که ایا عیدی شامل جانبهزان زیر بیست درصد میشود یا خیر؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 112 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 171 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 450 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 82 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 122 بازدید
...