0 امتیاز
4.1k بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
تصادف درحین رانندگی با موتور زمانی که در خودرو سمت راننده باز ساق پا شکست و پلاتین خورد دیه چقدر هست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
دیه پا شکستی ۳۴میلیون هست
...