0 امتیاز
111 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
نمایش از نو
دیه شکستگی مچ پا و درشت نی و نازک نی پلاتین خورده و خراشیدگی زانو چقدره در تاریخ ۳۰صفر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰شب.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...