0 امتیاز
84 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
سلام من برادرشهیدهستم آیاواقعادومیلیون وپانصدهزارتومان برای مادران شهیدکافیه؟آیافکرنمیکنیدبااین پول چه میشه کرد.چرامستمری بگیران بنیادشهیدوامورایثارگران درهمسان سازی دیده نشد.آیاکسی تواین مملکت نیس ازحقوق والدین شهدادفاع کند

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...