0 امتیاز
2.8k بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط (17.1k امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
افزایش سایر سطوح مزدی دقیقا به چه معناست؟ نحوه محاسبه سایر سطوح دستمزدی کارگران در سال 99 چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
15 درصد + 910.000 ریال + 780.000 ریال

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 205 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 52 بازدید
...