در اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است، لحاظ شود

در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد (رأي وحدت رويه شماره ۳۰۰ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت)

تاریخ: 06 شهریور 1391

کلاسه پرونده: 114/89

شماره دادنامه: 300

موضوع رأی: در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد.

شاکی: علی مرتضی رنجبر

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی بخشنامه شماره 14593/200– 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

گردش کار: آقای علی مرتضی رنجبر، به موجب دادخواستی ابطال ماده (1) دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ( فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) را از تاریخ تصویب مصوبه خواستار شده و در راستای تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با احترام به استحضار می رساند طبق جزء (ب1) بند 11 از قانون بودجه سال 1388 و جز (ب) از بند 7 قانون بودجه سال 1389 تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است. بنابراین می بایست به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت، ملاک محاسبه اضافه کار واقع شود. مرجع مذکور برخلاف مقررات یاد شده خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از اضافه کار ساعتی مقررات وضع کرده است. لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است. تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 1 دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ مصوبه خواستارم. شایان ذکر است در سنوات گذشته به تفاوت تطبیق اضافه کار تعلق می گرفته است به عنوان نمونه تصویر مصوبه شماره 52185/ت35635هـ مورخ 5/6/1385 هیأت وزیران پیوست می باشد. “

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“الف: اضافه کار

ماده 1- مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، طی نامه شماره 21710/231-30/4/1389، تصویر لایحه شماره 13323/204-1/4/1389 سرپرست امور شوراهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوق و دستمزد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ارسال کرده است.

لایحه مذکور به این شرح است:

“1- قسمت اخیر جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر کرده است:

«جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (68) … بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود» بر همین اساس، شورای مزبور ضوابط فوق، از جمله ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده اضافه کار را تصویب و پس از تایید رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 ابلاغ کرده است. با توجه به مراتب فوق، شورا بر اساس اختیارات محوله به موجب قانون اتخاذ تصمیم کرده و تصویب ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده اضافه کار از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است.

2- مصوبه شورا در این زمینه در خصوص عوامل موثر در پرداخت اضافه کار مغایرتی با قوانین از جمله بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و بند مذکور اساساً حکمی در خصوص این عوامل ندارد

3- استناد شاکی به این که در تصویب نامه شماره 52185/ت35635 هـ – 5/6/1385 هیأت وزیران، تفاوت تطبیق حقوق در محاسبه اضافه کار ملاک عمل قرار گرفته است به لحاظ این که اولاً: اختیار هیأت وزیران در تصویب ضوابط اضافه کار به موجب قانون بودجه به شورا اعطا گردیده است و ثانیاً: با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً عواملی که در تصویب نامه مذکور لحاظ گردیده از جمله حقوق، فوق العاده جذب، فوق العاده خاص در قانون مدیریت موضوعیت ندارد، بلا وجه می باشد.» “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و نیز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراین در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد. نظر به این که در ماده یک دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون لحاظ تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است، این اقدام مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام