عدم ابطال بخشنامه وزارت نیرو در عدم محاسبه تفاوت تطبیق در اضافه کاری

عدم ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص عدم محاسبه تفاوت تطبیق در اضافه کاری و اعلام مغایر نبودن با رأی شماره 300 مورخ 6/6/1391 دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 376 مورخ 24/11/1394 هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/93/1061

موضوع: ابطال بند 1-10-5 دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت در وزارت نیرو و الزام به محاسبه تفاوت تطبیق در اضافه کاری

مهلت اعتراض: از 24 بهمن 1394 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 11 دی 1394

دادنامه: 376

تاریخ صدور : 24/11/94

مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اداری استخدامی

شاکی: محمد رضا هاتف

طرف شكايت : وزارت نیرو – شرکت مدیریت منابع آب ایران – شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

گردشكار:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال بند 1-10-5 دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت نیرو منضم به ابلاغیه 530/30117/92 مورخ 1/7/92 را به لحاظ مغایرت با دادنامه هیات عمومی شماره 300-6/6/91 را نموده است و همچنین اعلام نموده است که دستگاه پس از صدور رأی هیات عمومی حق وضع مقررات خلاف آنرا ندارند.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

طرف شکایت اعلام نموده است که باتوجه به بند (ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که موخر بر قانون مدیریت می باشد و مقرر داشته که « تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده ها » موضوع بند ( 9) ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی شود و از طرفی اقدام مذکور مورد ایراد مراجع نظارتی قرار گرفته است و لذا نحوه احتساب اضافه کار بر اساس دستورالعمل صادره موضوع بخشنامه شماره 2/14593/200 – 21/2/88 صورت می گیرد ودرخواست ابطال و رد شکایت را نموده است.

نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش:

با توجه به صراحت بند ( ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه ، ادعای مغایرت بخشنامه با رأی هیات عمومی موضوعیت ندارد عقیده به رد شکایت دارم.

تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر

موضوع در جلسه مورخ 20//10/94 هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیأت تخصصی اداری استخدامی

درخصوص شکایت آقای محمد رضا هاتف به طرفیت وزارت نیرو مبنی بر ابطال بند 1-10-5 دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت در وزارت نیرو باتوجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه صراحت بند ( ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های بند (9) ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی شود شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا