مقررات حقوق و دستمزد

قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با حقوق و مزایای کارکنان دولت

مزایای مناطق عملیاتی موضوع ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه

مزایای مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس اشتغال یافته‌اند تسری ندارد

مزایا و فوق‌العاده مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند قابل تسری نیست (رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۵۶۲۲۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ تاریخ دادنامه: ۷؍۴؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: …

مزایای مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس اشتغال یافته‌اند تسری ندارد ادامه »

فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته

ارایه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته و محروم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

تهیه و ارایه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور شناسنامه قانون- سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند (ذ) اصلاحی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی در ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و …

ارایه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته و محروم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه »

دستورالعمل بندهای دوقلو ۱۴۰۱

دستورالعمل تبصره بند ۵ مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان دولت در خصوص بندهای دوقلو

دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل بند (۵) مصوبه افزایش ضریب حقوق ۱۴۰۱ موضوع: تعیین تکلیف بندهای دوقلو (بخشنامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور) بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه …

دستورالعمل تبصره بند ۵ مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان دولت در خصوص بندهای دوقلو ادامه »

تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت اصلاح مصوبه در سال ۱۴۰۱

اصلاح دوم مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت

اصلاح مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت (تصویبنامه شماره ۵۴۶۷۵/ت۵۹۹۸۳هـ مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ هیئت وزیران) سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۴۶۱۶۹/۴۸۲۵۴ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هضتم قانون اساسی جمهوری …

اصلاح دوم مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت ادامه »

تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت اصلاح مصوبه در سال ۱۴۰۱

ایراد رییس مجلس به مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان

ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبه تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ (نامه شماره ۲۶۳۶۵/هـ ب مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۱) حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۳/۱۴۰۱، موضوع: «تعیین ضریب …

ایراد رییس مجلس به مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان ادامه »

رأی دیوان عدالت اداری مأموریت آموزشی

ابطال بخشی از شیوه نامه پرداخت فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی

ابطال بخشی از شیوه نامه پرداخت فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۴۴۸ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۱۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید اشکان ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ذیل بند ۲ شیوه نامه پرداخت …

ابطال بخشی از شیوه نامه پرداخت فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی ادامه »

رأی دیوان عدالت اداری مأموریت آموزشی

حق مناطق مرزی صرفاً در موارد مذکور در فهرست مناطق کمترتوسعه یافته قابل پرداخت است

پرداخت حق مناطق مرزی صرفاً در خصوص موارد مذکور در فهرست مناطق کمترتوسعه یافته مجاز است (دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۰؍۳؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره ۳۶۱۹؍۲۱؍۸۰؍۹۹- …

حق مناطق مرزی صرفاً در موارد مذکور در فهرست مناطق کمترتوسعه یافته قابل پرداخت است ادامه »

تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت اصلاح مصوبه در سال ۱۴۰۱

اصلاح مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت

اصلاح مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت (تصویبنامه شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ هیئت وزیران) سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۳/۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب …

اصلاح مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت ادامه »

دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دادخواست تسری برقراری فوق‌العاده خاص و افزایش فوق‌العاده جذب به کارکنان شهرداری تهران

در خصوص تسری مصوبه برقراری فوق‌العاده خاص و افزایش فوق‌العاده جذب به کارکنان شهرداری تهران (دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ * شماره پـرونـده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۳۹۶ * شاکی: آقای حسین ابدالی فرزند حسنعلی *طرف شکایت: هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : …

دادخواست تسری برقراری فوق‌العاده خاص و افزایش فوق‌العاده جذب به کارکنان شهرداری تهران ادامه »

تاریخ و نحوه پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزی

نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص تاریخ برقراری و پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزی

نظر مشورتی در خصوص تاریخ و نحوه پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزی (نامه شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲‍۳۵/۱۸۱۶۸/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۰۲ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری) جناب آقای محمدپورایمانی مدیرکل محترم دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی باسلام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۸۱۱۰۶/۲۷۰۳۳۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان هرمزگان متضمن طرح ان سوال …

نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص تاریخ برقراری و پرداخت فوق‌العاده مناطق مرزی ادامه »

بخشنامه انتشار عمومی اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مدیران دستگاه‌های ماده (۲۹) برنامه ششم

بخشنامه انتشار عمومی اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مدیران دستگاه‌های ماده (۲۹) برنامه ششم

انتشار عمومی اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم (بخشنامه شماره ۹۸۲۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور) بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای دستور رییس جمهور …

بخشنامه انتشار عمومی اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مدیران دستگاه‌های ماده (۲۹) برنامه ششم ادامه »

اکسل محاسبه افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۱

اکسل تعیین افزایش حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی

اکسل تعیین افزایش حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ کارمندان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین (مشخص) طراحی و تنظیم: صیاح الدین شهدی مدرس دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت ایمیل | آدرس اینستاگرام شناسنامه قانون- اکسل تعیین میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال جاری بر اساس جزییات خبری اعلامی در خصوص “تصویبنامه تعیین …

اکسل تعیین افزایش حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی ادامه »

تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت اصلاح مصوبه در سال ۱۴۰۱

تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱

تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ (تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران) سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و …

تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ ادامه »

رأی دیوان عدالت اداری مأموریت آموزشی

عدم ابطال افزایش ۵۰ درصد فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات

عدم ابطال تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص افزایش ۵۰ درصد فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات (دادنامه شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۶۳۹ * شاکی : آقای یعقوب محمدی *طرف شکایت : …

عدم ابطال افزایش ۵۰ درصد فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات ادامه »

مجوز فوق‌العاده فوق العاده ویژه خاص کادر بهداشت و درمان تا قبل از سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود تبدیل وضعیت استخدامی وزارت بهداشت

برقراری فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد کادر درمانی شاغل در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی

افزایش فوق‌العاده ویژه کادر درمانی شاغل در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی به میزان ۵۰ درصد (بخشنامه شماره ۱۱۴۸/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱/۲/۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی) مدیران درمان تأمین اجتماعی استان احتراماً در اجرا بند (۵) مصوبه یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیأت محترم امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه به تاریخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ و …

برقراری فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد کادر درمانی شاغل در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی ادامه »