جزییات همسان‌سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان از اول مهرماه

۱- احکام جدید بازنشستگان با تاریخ اجرای اول مهرماه ۹۹ بمیزان حداقل ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل همتراز آنان بشرحی که در ادامه خواهد آمد صادر خواهد شد.

۲- این همسان‌سازی حقوق شامل همه بازنشستگان كشوری، لشکری، قضات، اعضای هیات علمی، مقامات، كاركنان و مدرسان غیر هیأت علمی آموزش عالی خواهد شد و هر كدام جدول خاص خود را دارند.

۳- از آنجایی كه برای اجرای این طرح از حداكثر ظرفیت های قانونی دولت و اختیارات قانونی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده شده و بار مالی آن هم تأمین شده نیازی به تصویب مجدد آن در مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

بخش عمومی:

بازنشستگان هر کدام بر اساس امتیازاتی که در دوران اشتغال سی ساله یا بیشتر، مانند؛ شاغلین فعلی در بخش‌های حق شغل و حق شاغل (موضوع مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) مانند؛ مدرک تحصیلی، سابقه، اخذ گروه تشویقی و پیچیدگی‌ها و شرایط آنها کسب نموده‌اند، الان در همسان‌سازی معادل اختلاف حقوقی كه با شاغل همتراز خود دارند به امتیاز گروه شغلی آنها افزوده شده است. این موضوع آنقدر دقیق محاسبه شده كه هیچ بازنشسته‌ای كمتر از ۹۰%؜ حقوق مشمول كسور شاغل همتراز خود دریافت نخواهد كرد.

توضیح آنکه در اولین حكم بازنشستگی بازنشستگان طبقه شغلی مربوط مشخص شده هست، که بر اساس همین طبقه و با اضافه کردن عدد چهار به آن، در یکی از گروه‌های بیست گانه شغلی دوران بازنشستگی قرار گرفته‌اند و بر اساس امتیاز آن گروه شغلی كه در ان تعریف شده‌اند با در نظر گرفتن ضریب ریالی سال حقوق دریافت می‌كنند.

بخش اختصاصی

بخش دیگری از حقوق بازنشستگان متاثر از شرایط خاص هر کدام از آنهاست، که عمومیت ندارند و بعضی اشخاص ممکن است همه آیتم ها را داشته باشند یا بکلی فاقد آنها و یا صاحب بعضی از آنها باشند و اینها نیز با توجه به امتیازات خاصی که دارند، در ضریب ریالی ۲۴۳۸ ریال خاص امسال ضرب شده و به آن بخش عمومی اضافه می‌گردد و کل دریافتی آنها را (حقوق مهرماه ۹۹) تشکیل خواهد داد.

آیتم‌های خاص:

الف: حق مدیریت یا معاونت كه از ۶٪؜ تا ۳۶٪؜ حقوق خود شخص متناسب با پست‌های مدیریتی كه در طول خدمت شاغلی داشته است، داده می‌شود.

ب : حق عائله مندی

ج : حق اولاد

د : خدمت اداری در مناطق جنگی بمیزان هر سال ۱۸۸ امتیاز

ذ : سنوات مازاد بر سی سال، به ازای افزایش هر سال ۲.۵% حقوق و همچنین کسر ۲.۵% حقوق بابت هر سال کسر خدمت از سی سال

ر: و هر آیتم امتیازآور دیگری که بنام بازنشسته در سامانه‌ی اطلاعات فردی ایشان در صندوق بازنشستگی ثبت شده و الان آن بازنشسته از مزایای آن بهره‌مند است محاسبه خواهد شد.

منبع: خلاصه گزارشات نمایندگان بازنشستگان در جلسات مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان