آيين‌نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري (تصویبنامه شماره 231400/ت43909ك مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ هیأت وزیران)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و با رعايت بند (ط) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۷۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ آيين‌نامه بند و تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري

ماده ۱- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند سمت مديران حرفه‌اي را قبل از انقضاي مدت چهارسال در يكي از حالات زير و با رعايت شرايط مشخص شده تغيير دهند:

۱- انتصاب به مقام بالاتر.

۲- انتصاب به عنوان مقام سياسي يا همتراز آن.

۳- درخواست مدير مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.

۴- طي دوره‌هاي آموزشي موردنياز در دوره تصدي پست فعلي براساس نيازهاي آموزشي سالانه مبتني بر سامانه اجرايي آموزش مديران موضوع ماده (56) قانون مديريت خدمات كشوري.

۵- كسب حداقل (85%) كل امتياز ارزشيابي سالانه به طور ميانگين در طول تصدي پست مديريت فعلي براي بالاتر.

۶- از دست دادن يكي از شرايط انتصاب يا شرايط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدي.

۷- بيماري به تشخيص پزشك معتمد دستگاه.

۸- ناتواني انجام وظايف به تشخيص مقام مافوق و تأييد بالاترين مقام دستگاه.

۹- براساس حكم مراجع قضايي و يا هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به موجب تشخيص بالاترين مقام دستگاه.

۱۰- دو سال متوالي امتياز ارزيابي عملكرد مدير كمتر از (70%) كل امتيازات ارزيابي عملكرد باشد/ يا يك سال پايين‌تر از (60%).

۱۱- حذف پست مدير به دليل تغييرات ساختاري در سازمان محل خدمت.

۱۲- واگذاري امور مربوط به حوزه وظايف مدير به يكي از طرق مقرر در فصل دوم قانون.

۱۳- تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي.

ماده ۲- دستگاه‌هاي اجرايي يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرايي ذكرشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري را به عنوان پست ثابت در تشكيلات تفصيلي خود مشخص و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمور مي‌رسانند و در تغيير آن نيز همين مراحل طي خواهدشد.

ماده ۳- شرايط انتصاب مدير ثابت در دستگاه‌هاي اجرايي به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ فرد موردنظر كارمند رسمي باشد.

ب ـ داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفيد و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد.

تبصره ـ دستگاه‌ها مي‌توانند علاوه بر شرايط فوق، شرايط اختصاصي ديگري را تعيين و پس از تأييد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني اعمال نمايند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع عزل و نصب مدیران بخوانید!

درخواست ابطال آیین‌نامه‌ اجرایی بند(ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث پیش‌بینی برخی شرایط عزل مدیران

در خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری مبنی بر جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی (دادنامه های شماره 463- 464 مورخ 10/7/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص اصلاح مصوبه «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي»

فهرست كانون‌های ارزيابی شايستگی‌های مديران

اصلاح بند (3) ماده (3) مصوبه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی با تغییر سقف سنی مشمولین (مصوبه شماره 226725 مورخ 31/4/1398 شورای عالی اداری)

ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای (به همراه مدل شایستگی عمومی) (بخشنامه شماره 1657363 مورخ 4/11/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -