1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.93 امتیاز(69 رای)

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به همراه دستو‌رالعل امتیازدهی مربوط (سازمان اداری و استخدامی کشور)

بر اساس بند (2) دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 1396 ( بخشنامه شماره 1597737 مورخ 6/10/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)، شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به همراه دستورالعمل امتیاز دهی مربوط در وب‌سایت سازمان اداری و استخدامی کشور به نشانی www.aro.gov.ir قرار گرفت.

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396

دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی

مستندات مربوط به سطح ملی

 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاه‌های اجرایی ملی

       دستورالعمل امتيازدهي شاخص‌های عمومی ملی (فايل pdf)

       دستورالعمل امتيازدهي شاخص‌های عمومی ملی (فايل word)

                  چک لیست ارزیابی شاخص‌های ملی

 

مستندات مربوط به سطح استانی

 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاه‌های اجرایی استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی (فایل pdf)

 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاه‌های اجرایی استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی (فایل word)

              چک لیست ارزیابی شاخص‌های استانی

 

مرتبط: شاخص‌های سال گذشته (1395)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین .
    • احمدی

      متاسفانه در دیوان عدالت تناقض آراء چنان زیاداست که هر آدمی را به حیرت می اندازد بارها خودم دیدم کسی را که اصلاً حقی ندارد مستحق میکند وکسی را کاملاًاستحقاق دارد از حقش باز میدارد فقط پناه ببریم بر خدا

      پنج شنبه, Jan 4 2018 4:27:32pm