دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری

دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری (بخشنامه شماره ۱۴۱۴۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ وزیر کشور)

 

ماده ۱- پس از شناخت روستا یا روستاها به عنوان شهر توسط مراجع قانونی و ابلاغ آن از سوی وزارت کشور ، فرماندار ذیربط موظف است در اجرای ماده ۸ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را در راستای تبدیل شورای اسلامی روستا یا روستاهای ادغام شده به شورای اسلامی شهر معمول نماید.

ماده ۲- در صورت تبدیل یک روستا به شهر، اعضای شورای اسلامی شهر تا زمان برگزاری انتخابات جدید شورای اسلامی، همان اعضای اصلی شورای اسلامی روستا خواهند بود و اعضای علی‌البدل شورای اسلامی روستا نیز به اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر تغییر عنوان می یابند.

ماده ۳- چنانچه دو یا چند روستا با یکدیگر ادغام و به عنوان شهر شناخته شوند ، مطابق ماده ۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شورای اسلامی شهر از میان اعضای اصلی شوراهای اسلامی آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود. تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای اسلامی شهر بر اساس ماده ۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن معین خواهد شد.

ماده ۴- پس از تشکیل اولین جلسه شورای اسلامی شهر به دعوت فرماندار، وفق ماده ۱۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، هیات رییسه شورا برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

ماده ۵- وفق ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۲، در صورت اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اسکان حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت در شهر جدید، مستفاد از ماده ۹۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، وزارت کشور همزمان با اولین انتخابات سراسری اقدام به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی می نمایند.

تبصره- تا زمان برگزاری اولین انتخابات سراسری، مستفاد از ماده ۹۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، استاندار ذیربط جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده ۶-پس از تبدیل شورای اسلامی روستا یا روستاها به شورای اسلامی شهر، کلیه اموال، امکانات، تجهیزات و ساختمان شورای اسلامی روستا یا روستاهای مذکور، به شهرداری تعلق می یابد.

تبصره ۱- پس از انجام تشریفات قانونی تبدیل شورای اسلامی روستا یا روستاها به شورای اسلامی شهر، مهر شورای اسلامی روستا یا روستاهای مربوط و کارت عضویت اعضای شورای مذکور، باید حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت طی صورتجلسه‌ای به بخشدار ذیربط تحویل گردد.

تبصره ۲- مهر شورای اسلامی شهر، باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از شروع به کار رسمی شورا توسط فرمانداری مربوط به رییس شورای اسلامی شهر تحویل شود.

تبصره ۳- کارت عضویت اعضای اصلی شورای اسلامی شهر، در چارچوب ضوابط صدور کارت شناسایی شوراها، با امضای فرماندار و مهر فرمانداری ظرف مدت یک هفته صادر می شود.

تبصره ۴- پس از تبدیل شورای اسلامی روستا یا روستاها به شورای اسلامی شهر، حساب یا حسابهای بانکی قبلی شورای اسلامی روستا یا روستاهای ذیربط در بانکها مسدود و پس از افتتاح حساب به نام شورای اسلامی شهر، موجودی آنها به حساب شورای اسلامی شهر انتقال می یابد.

ماده ۷- پس از تبدیل شورای اسلامی روستا یا روستاها به شورای اسلامی شهر، صورتجلسه مربوط به کلیه اقدامات انجام شده توسط فرمانداری تهیه و به استانداری ارسال می‌گردد. در صورت وجود هرگونه اعتراض از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به فرآیند تشکیل شورای اسلامی شهر، موضوع به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اعلام تا مورد بررسی و رسیدگی واقع شود.

ماده ۸- استانداران موظفند پس از وصول مصوبه هیات وزیران مبنی بر شناخت روستا به شهر از طریق وزارت کشور و حسب مورد انجام تحویل و تحول شورای اسلامی روستا یا روستاها به شهر توسط فرمانداراری ذیربط، تمهیدات و هماهنگی لازم را بمنظور تاسیس شهرداری و انتخاب شهردار انجام دهند.

ماده ۹- در روستاهایی که به شهر تبدیل می‌شوند، شورای اسلامی شهر باید اقدامات و تمهیدات لازم را به منظور استقرار شهرداری به شرح ذیل معمول و تصویر اسناد و مدارک مربوط را به استانداری ذیربط ارسال نماید:

الف ) تامین سرانه ریالی شهروندان به ازاء هر نفر جمعیت شهر ۵۰۰ هزار ریال.

ب ) تامین ماشین آلات شامل یک دستگاه کامیون حمل زباله و یک دستگاه خودرو آتش نشانی سبک.

ج) تامین یک باب ساختمان به منظور استقرار شهرداری و تهیه زمین به منظور ایجاد پارک و آرامستان.

تبصره ۱- چنانچه دهیاری روستا و یا روستاها دارای امکانات و تجهیزات مندرج در بندهای (ب) و (ج) این ماده باشند، به عنوان ملزومات استقرار شهرداری تلقی شده و به همراه سایر امکانات و تجهیزات دهیاری یا دهیاریها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرند.

تبصره ۲- در شهرهای جدید که بر اساس ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ در آنها شهرداری تاسیس می‌شود، استانداری موظف است با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید، امکانات موضوع ماده ۹ این دستورالعمل را از طریق اموال و امکانات شرکت شهر جدید ذیربط تامین نمایند.

ماده ۱۰- پس از ارسال اسناد و مدارک مربوط به تحویل و تحول شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تامین امکانات موضوع ماده ۹ این دستور العمل، موضوع در وزارت کشور (کمیته ای مرکب از دفاتر ذیربط به تعیین معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی) بررسی و در صورت تایید، نسبت به صدور مجوز تاسیس شهرداری اقدام می‌گردد.

ماده ۱۱- تامین نیروی انسانی شهرداریهایی که از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد، مجوز تاسیس را از وزارت کشور دریافت نموده و یا خواهند نمود، از طریق ذیل امکانپذیر است:

۱)دهیار یا دهیاران ذیربط در صورتی که به عنوان شهردار شهر تازه تاسیس منصوب نگردند، با تصویب شورای اداری و استخدامی ذیربط و منوط به دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با حوزه وظایف همان شهرداری در قالب قرارداد انجام کار معین.

۲) در صورت احراز عدم امکان انعقاد قرارداد میان شهرداری با شرکت پیمانکاری غیردولتی با ارائه دلایل متقن توسط شورای اداری و استخدامی ذیربط، برای شهرداریهای تازه تاسیس کمتر از ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱ نفر، برای شهرداریهای تازه تاسیس تا ۱۰ هزار نفر جمعیت به ازا هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱ نفر تا سقف ۳ نفر و برای سایر شهرداریهای تازه تاسیس حداکثر تا ۵% تعداد پست‌های سازمانی مصوب و ابلاغی به منظور انجام امور خدماتی از جمله نظافت عمومی شهر و نظافت فضاهای اداری شهرداری، راننده، خدمات و نگهداری فضای سبز از میان افرادی که در دهیاری یا دهیاریهای ذیربط عهده دار انجام امور مزبور بوده‌اند، در قالب قرارداد موقت مشاغل کارگری بدون هیچگونه تعهد استخدامی برای شهرداری.

۳)حداقل ۲ نفر و حداکثر تا سقف ۱۰% تعداد پست‌های سازمانی مصوب و ابلاغی شهرداری تازه تاسیس از میان کارکنانی که حداقل ۲ سال به صورت تمام وقت یا ۴ سال به صورت پاره وقت با دهیاری یا دهیاریهای ذیربط سابقه همکاری داشته اند، منوط به دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با حوزه وظایف همان شهرداری در قالب قرارداد انجام کار معین.

۴) جابجایی کارکنان قرارداد انجام کار معین از سایر شهرداریهای استان ذیربط به شهرداری تازه تاسیس با موافقت شهرداری مبداء و شخص.

تبصره _ مجوز بکارگیری مواد مذکور و موافقت با جابه جایی موضوع بند ۴ این ماده با ارسال مستندات و توجیهات کافی توسط استانداری ذیربط، از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۲- پس از صدور مجوز تاسیس شهرداری، شورای اسلامی شهر موظف است وفق تبصره ۱ ذیل بند ۱ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف  و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن و تبصره های ذیل آن، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط و معرفی آن به مرجع صدور حکم اقدام نمایند.

تبصره- تا زمان طی تشریفات قانونی مقرر و صدور حکم انتصاب شهردار معرفی شده، شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن موظف است دهیار یا یکی از دهیاران ذیربط و یا یکی از کارکنان دهیاری یا دهیاریهای ذیربط را وفق مقررات مربوط با تصویب و ابلاغ خود حداکثر برای مدت سه ماه به عنوان سرپرست شهرداری تازه تاسیس معرفی کند.

ماده ۱۳- پس از تاسیس شهرداری، کلیه اسناد، مدارک، نقشه ها و قراردادهای مربوط به دهیاری طی صورتجلسه‌ای با حضور دهیار سابق روستا، رییس شورای اسلامی شهر و نماینده فرماندار به شهردار یا سرپرست شهرداری تحویل می‌گردد.

تبصره ۱- مشخصات کلیه  قراردادها، تعهدات و مطالبات دهیاری در صورتجلسه مذکور ثبت و به شهرداری منتقل می‌شود.

تبصره ۲- حساب یا حسابهای دهیاری در بانک‌ها مسدود و پس از افتتاح حساب به نام شهرداری، طی صورتجلسه‌ای با حضور دهیار سابق، رییس شورای اسلامی شهر و شهردار یا سرپرست شهرداری، موجودی آن به حساب شهرداری انتقال می‌یابد.

این دستور العمل در ۱۳ ماده و ۱۱ تبصره از تاریخ ابلاغ ملاک عمل بوده و جایگزین دستور العمل شماره ۵۲۳/۳۴/۲/۱۴۰۰۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن