بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران شهرداری‌ها موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰

بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران شهرداری‌ها موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۱۳۱۶۰ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور

موضوع: ابلاغ دستورالعمل نحوه اجرای بند «د» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور برای تبدیل وضعیت ایثارگران عزیز شهرداری‌ها

با سلام و احترام؛

در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده «۴۴» ضوابط اجرایی قانون، به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ معاونین محترم رییس جمهور و رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور؛ برای بهره‌برداری، اتخاذ تمهیدات لازم و اقدام مقتضی در شهرداری‌های سراسر کشور ارسال می‌گردد. ضمناً چنانچه شهرداری‌های کشور در مسیر اجرای قانون و دستورالعمل فوق با ابهامات، سؤالات، موانع و چالشهایی مواجه گردیدند نیز موارد را جمع بندی و از طریق آن استانداری به دفتر نوسازی، تحول اداری و فنآوری اطلاعات این سازمان منعکس نمایند تا پس از هماهنگی و در صورت لزوم کسب نظر مراجع ذیصلاح، موضوع در اسرع وقت تعیین تکلیف و پاسخ مقتضی ارائه گردد.

مهدی جمالی نژاد- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شهرداری‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.