قانون شمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع ‏به تأسيس شركت‏ شهركهاي صنعتي ‏ايران -مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحات‏ بعدي آن -مصوب ۱۳۷۶- به شهركهاي‏صنعتي كه قبل ازتصويب قانون ياد شده احداث شده ‏اند (شماره ۱۶۹۶-ق مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰)

ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون كليه شهركهاي صنعتي كه قبل از تصويب قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران – مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲- و اصلاحات بعدي آن – مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۶ تأسيس و احداث گرديده‏اند از قبيل شركتهاي شهر صنعتي كاوه البرز فيروزكوه رشت و كرمانشاه و ساير شهركهاي صنعتي به تشخيص وزارت صنايع و معادن مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي آن مي‏گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم دي‏ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن