وزارت صنعت، معدن و تجارت

آیین نامه استخدامی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، “شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌ گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی‌ بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

آیین نامه استخدامی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

1- طبق ماده (5) قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، “شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌ گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی‌ بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت ها هزینه می‌ شود و نواحی صنعتی‌ که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می‌ گردد”.

2- بر اساس ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره شده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور به ‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مستثنی شده است.

3- طبق بند (4) ماده (10) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، “بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیأ‌ت و‌زیران برای تصویب” از جمله و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی عنوان شده است.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به موارد فوق، آیین نامه یاد شده را که در جلسه مورخ 29 /10 /1395 مجمع عمومی عادی شرکت تصویب شده، برای سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه کرده است.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments