تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی -مصوب ۱۳۸۲- (مصوبه شماره ۹۷۹۸/ت۴۸۹۹۸هـ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی -مصوب ۱۳۸۲- (مصوبه شماره ۹۷۹۸/ت۴۸۹۹۸هـ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت دادگستری

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۷۱۵۱/۶۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی -مصوب ۱۳۸۲- به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور- محمدرضا رحیمی

حداقل میزان جریمه کم فروشی ۳۳۹.۰۰۰

حداقل میزان جریمه تقلب (بار اول) ۳۳۹.۰۰۰

حداقل میزان جریمه تقلب (بار دوم) ۶۷۷.۰۰۰

حداقل میزان جریمه تقلب (بار سوم) ۴.۲۲۷.۰۰۰

جریمه عدم درج قیمت هر مرتبه ۶۷۷.۰۰۰

میزان جریمه اشاره شده در ماده (۶۸) ۱.۶۹۱.۰۰۰>جرایم> ۸۴۶.۰۰۰

میزان جریمه اشاره شده در تبصره (۲) ماده(۷۱) ۲.۵۳۶.۰۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.