دستور جلسات مجلس شورای اسلامی (از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹)

دستور جلسات مجلس شورای اسلامی (از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹)

دستور جلسات مجلس شورای اسلامی (از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹)
دستور جلسات مجلس شورای اسلامی (از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹)

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

یکشنبه ۲۳/۹/۱۳۹۹

سه‌شنبه ۲۵/۹/۱۳۹۹

چهارشنبه ۲۶/۹/۱۳۹۹

wonderful pdf icon logo 6 دستور جلسات صحن

ب) دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها

از شنبه ۲۲/۹/۱۳۹۹ تا چهارشنبه ۲۶/۹/۱۳۹۹

wonderful pdf icon logo 6 دستور جلسات کمیسیون‌ها


دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها:

کمیسیون اجتماعی

نشست‌‌‌های هفته آتی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۳، ۲۴ ،۲۵ و ۲۶ آذرماه) برگزار خواهند شد.

دستورکار نشست‌ این هفته کمیسیون اجتماعی به شرح زیر است:

– نشست هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

– بررسی طرح بازنشستگی پیش از موعد

– بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

– انتخاب ۳ نفر از نمایندگان محترم کمیسیون اجتماعی به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق

– بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

کمیسیون آموزش

– بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰

– انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

یکشنبه:

– انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (دراجرای ماده(۴۱) قانون آیین نامه داخلی)

– بررسی طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

– بررسی و استماع پیشنهادهای معاونت‌ها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های اجرائی درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

دوشنبه:

– ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی

– ادامه بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد و همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون اجرای محکومیت‌های مالی در کارگروه حقوق خصوصی

سه شنبه:

– بررسی طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ) ( اعاده شده از شورای نگهبان )

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

کمیسیون فرهنگی

– بررسی اخبار فرهنگی

– انتخاب ۳ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰

– بحث و تبادل نظر پیرامون اولویت های چهارساله کمیسیون

– بررسی اعتبارات بخش فرهنگ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

– ادامه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و لایحه بودجه ۱۴۰۰

– انتخاب ۹ نفر از اعضای این کمیسیون برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰


مشروح دستور جلسات صحن علنی:

مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای یکشنبه (۲۳آذر)، سه شنبه (۲۵آذر) و چهارشنبه (۲۶آذر) جلسه علنی خواهد داشت که دستور آن به شرح زیر است:

۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

۲- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

۳- گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ به تصویب رسید)

۴- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ به تصویب رسید)

۵- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست¬های تنظیم بازار (در اجرای تبصره(۱) ماده(۴۵) آیین نامه داخلی مجلس)

۶- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن

۷- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

۸- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

۹- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۱۰- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۱۱- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی

۱۲- گزارش کمیسیون انرژی در مورد: لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

۱۳- گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح شفافیت آرای نمایندگان

۱۴- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح جهش تولید دانش بنیان

۱۵- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافتقنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر(مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر۲۰۱۰)

۱۶- گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای‌آموزش،صدور گواهینامه‌ و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌اس‌دبیلیو۱۹۷۸(۱۳۵۷)

۱۷- گزارش کمیسیون انرژی در مورد: طرح قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

۲. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی (در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس )

۳. گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابع‌طبیعی ‌و محیط‌زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی (در اجرای بند(۷) ماده(۴۵) آیین نامه داخلی مجلس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا