دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور “پرستار و بهیار”

جدید فوری: ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور “پرستار و بهیار”

دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور “پرستار و بهیار”

الف: در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی مستخدمینی می توانند از قانون فوق جهت بازنشستگی و سنوات ارفاقی استفاده نمایند که دارای شرایط ذیل باشند:

۱- حداقل دارای ۲۰ سال سابقه خدمت باشند.

۲- تقاضای کتبی مستخدم بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و.. باشد.

۳- مستخدم بهنگام درخواست بازنشستگی شاغل در یکی از رشته های شغلی پرستار و بهیار باشد.

۵- حداقل سن بازنشستگی برای مردان که بخواهند از قانون فوق الذکر جهت بازنشستگی استفاده نمایند ۵۰ سال می‌باشد.

ضمناً مستخدمینی که به استناد قانون دیگری بجز قانون نحوه بازنشستگی جانبازان -مصوب ۱/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی- بازنشسته شده اند هر چند در مشاغل سخت و زیان آور خدمت نموده باشند چون مستند بازنشستگی انها قانون نحوه بازنشستگی نمی باشد لذا ارفاق قسمت اخیر تبصره ۳ قانون در مورد آنان موردی ندارد.

ب: نحوه محاسبه سنوات ارفاقی مندرج در تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور بشرح ذیل است:

۱- مرخصی بدون استفاده از حقوق، انفصال، ترک خدمت و یا نظایر آن از جمع کل خدمت مستخدم کسر می شود.

۲- خدمت نیمه وقت بانوان ۱/۲ آن در احتساب مدت سنوات ارفاقی قابل محاسبه است.

۳- با توجه به مفاد تبصره یک بند ۵ آئین نامه اجرائی قانون منظور از ۲/۳ خدمت، ۲/۳ از کل خدمت مستخدم قابل محاسبه است.

ضمناً در مورد نحوه احتساب مدت سنوات ارفاقی قبلاً طی دستورالعمل شماره ۶۷۹۹/۴۲ مورخ ۲/۲/۷۰ دفتر امور اجتماعی و اقتصادی این سازمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده است. (یک نسخه پیوست می باشد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error:
شناسنامه قانون در تلگرام