تعيين مبناي كسر حق بيمه شده مشمولان جزء (2) بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره ۷۷۸۱ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

تعيين مبناي كسر حق بيمه شده مشمولان جزء (2) بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره ۷۷۸۱ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي

در اجراي بند (۹۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، سهم دولت، دستگاه اجرايي و كاركنان شاغل و بازنشسته كشوري و لشكري بر اساس مفاد تصويبنامه شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران بوده و صرفاً مبناي كسر سهم بيمه شده بابت مشمولان جزء (۲) بند (د) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر اساس حداكثر سه برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار محاسبه مي شود. لازم به ذكر است، مبناي كسر سهم دولت و دستگاه اجرايي كما في السابق حداكثر دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي موظفند از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۲ سهم بيمه شده را بر اساس مراتب فوق محاسبه و پس از كسر از حقوق و دستمزد بيمه شده به حساب سازمان بيمه گر ذي ربط واريز نمايند تا صرف موارد مندرج در بند ياد شده گردد.

محمدباقر نوبخت- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

دستورالعمل نحوه جذب و استخدام كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي در دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 01/08/1392)لينك دانلود: مشاهده متن كامل بخشنامه

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments