قانون استفساریه تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ نحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1367 (مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

موضوع استفساریه:

ماده واحده- آیا کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاهها، شرکتهای خصوصی، بخشهای غیر دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد تبصره (6) ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال 1367 میباشند یا خیر؟

نظر مجلس:

بلی، مشمول مفاد تبصره (6) ذیل ماده واحده قانون مذکور میباشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.