مراجع وضع قوانین و مقررات

ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني

ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (تصمیم‌نامه شماره 21819/ت50592ن مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳) تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي …

ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني ادامه »

لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور

لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور ‌ماده واحده- تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ‌به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت …

لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور ادامه »

تعیین آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی (تصويبنامه شماره ۱۵۷۸۰/ت۵۰۴۸۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ هيأت وزيران)

تعیین آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی (تصويبنامه شماره ۱۵۷۸۰/ت۵۰۴۸۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ هيأت وزيران) معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران درجلسه ۱۴/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۹۸۲ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون …

تعیین آقایان مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی (تصويبنامه شماره ۱۵۷۸۰/ت۵۰۴۸۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ هيأت وزيران) ادامه »

مصوبات دهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور (مصوبه شماره۹۱۲۷۶/۰۱/ش مورخ 25/9/1391)

شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱، موارد ذیل را تصویب نمود: ۱- حد نصاب تشکیل جلسات کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات و ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، حضور اکثریت مطلق اعضای کمیسیون (نصف بعلاوه یک) بوده و مصوبات کمیسیون‌های عالی مذکور با اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه با رعایت حداقل هفت …

مصوبات دهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور (مصوبه شماره۹۱۲۷۶/۰۱/ش مورخ 25/9/1391) ادامه »

ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه مصوب ۱۵/۵/۸۶ شورای‌عالی بورس

در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه موضوع بند ۱۸ ماده ۱ قانون مذکور،به شرح مواد آتی است. ماده ۱: اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در این ضوابط …

ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه مصوب ۱۵/۵/۸۶ شورای‌عالی بورس ادامه »