طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل “وزارت حمل و نقل” و “وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین”

rah maskan

ماده واحده

برای تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری کشور و رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک سازی و افزایش تحرک دستگاههای مسئول در حوزه حمل و نقل و تحقق سیاست ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف سیاست های کلی نظام در بخش حمل و نقل و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، و از سوی دیگر ضرورت برنامه ریزی جامع و پاسخ بهینه به تقاضای مسکن و ایجاد سازگاری با سیاست‌های شهرسازی و آمایش سرزمین، با تفکیک اهداف، مأموریت ها و وظایف مربوط به ساختمان و شهرسازی از وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «کشور»، «سازمان برنامه و بودجه» وزارت «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف مرتبط با ساختمان و شهرسازی که بر عهده وزیر و یا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نیز سازمانها و شرکتهای وابسته و زیر مجموعه آنها بوده است و نیز کلیه وظایف مرتبط با آمایش سرزمین که بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و بر عهده وزارت « ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» قرار گیرد.

تبصره ۲- با انفکاک امور مرتبط با ساختمان و شهرسازی از وزارت «راه و شهرسازی» و افزودن وظایف مرتبط با حمل و نقل درون شهری، این وزرتخانه به وزارت «حمل و نقل» تغییر نام داده با اهداف و مأموریت‌های جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره ۳- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حمل و نقل که بر عهده وزیر و یا وزارت کشور و نیز سازمانهای وابسته و زیر مجموعه آنها بوده است حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و بر عهده وزارت «حمل و نقل» قرار گیرد.

تبصره ۴- همه نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارتخانه‌های «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» و «حمل و نقل» از نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات وزارت راه و شهرسازی، بخشهای مرتبط با مسکن و ساختمان و نیز حمل و نقل وزارت کشور و همچنین سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه و تابعه آنها تأمین خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا