آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ابلاغ شد

image_print

آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ابلاغ شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ابلاغ شد.

به گزارش شناسنامه قانون، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، به استناد تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر «تهیه و اجرای سند نظام فنی و اجرایی کشور» توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، «آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» را تصویب کرد.

افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و نیز استقرار نظام یکپارچه برای پدیدآوری این طرح ها و پروژه ها، از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.

دامنه کاربرد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، طرح ها و پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می باشد که بخشي يا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی تأمین می شود.

لازم به ذکر است، سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، با  تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص برای دوره های زمانی محدود و مشخص، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود و دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین نامه، موظف به رعایت آن هستند.

آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.