زمان بندی برگزاری آزمون جامع دانشگاه فرهنگیان اعلام شد

بعد از گذشت چندین ماه ؛ دانشگاه فرهنگیان زمان برگزاری آزمون جامع را اعلام کرد.

طرح ارزشیابی صلاحیتهای حرفه ای معلمی در راستای اطمینان از کیفیت خروجی های دانشگاه فرهنگیان و افزایش سطح انگیزه و عملکرد دانشجویان طراحی و تدوین شد.

مولفه های سنجش:

آزمون عملکردی:

این آزمون دارای 250 امتیاز می باشد که حداقل امتیازی که باید کسب کرد 150می باشد. 

مواد آرمون عملکردی به صورت زیر می باشد:

برنامه ریزی درسی، راهبردهای آموزش یا تدریس، طراحی آموزشی

آزمون کتبی: 

این آزمون داری 200 امتیاز که حداقل امتیازی که می توان کسب کرد 130 می باشد. این بخش از طریق طراحی سوالات استاندارد و به صورت آزمون هماهنگ اجرا می گردد . موضوعات پوشش داده شده در این آزمون عبارتند از: 

1 – تربیت اسلامی

2 – اصول، نظریه ها و روش های یاددهی-یادگیری

3 – شایستگی های موضوعی در آموزش ابتدایی

پوشه کار:

این مولفه دارای 350 امتیاز که حداقل امتیازی که می توان کسب کرد 245 می باشد. محتوای پوشه کار از سه بخش تشکیل می شود:

تجربه در عرصه عمل، تولیدات ناظر بر توسعه حرفه ای، عملکرد فرهنگی ،اجتماعی(امتیاز:150، حداقل امتیاز: 90)

معدل دوره تحصیلی:

به لحاظ توجه به فرآیند آموزش در طول دوره و همچنین بها دادن به آموزش ها و سنجش های رسمی در جریان نیمسال های آموزشی این مؤلفه در نظر گرفته شد.براین اساس معدل کل تحصیلی دانشجویان برمبنای گزارش سامانه الکترونیکی آموزش در کسب گواهینامه صلاحیت های معلمی در نظر گرفته می شود. 

لازم به ذکر است که این مؤلفه دارای 200 امتیاز بوده که از معدل 15 به بالا به ازای هرنمره 40 امتیاز می توان دریافت کرد.

توضیحات:

برای کسب گواهینامه دائم صلاحیت های حرفه ای معلمی لازم است که حدنصاب نمره در هریک از مؤلفه ها به همراه نصاب کلی به میزان 650امتیاز کسب گردد.

بدین معنا که دانشجوباید در هریک از مؤلفه ها وکل آزمون حدنصاب را کسب نماید.دانشجویی که حدنصاب کلی آزمون(650امتیاز) کسب ننماید در ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای معلمی مردود شناخته می شود.با این حال چنانچه حدنصاب کلی کسب گردد ولی حداقل امتیاز در یک یا چند مؤلفه کسب نگردد، برای دریافت گواهینامه دائم کافیست دانشجو درهمان مؤلفه در نوبت بعدی برگزاری ارزشیابی ،شرکت کرده و حدنصاب لازم را به دست آورد.

افرادی که پس از پایان چند بار شرکت در آزمون 650 را کسب ننمایند ، وضعیت استخدام آنان از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی میسر نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا