مجموعه مدیریت خدمات کشوری سال 1393

مجموعه مدیریت خدمات کشوری سال 1393 منتشر شد.

با توجه به گذشت حدود 7 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب آیین‌نامه های اجرایی آن و اصلاحات در متن قانون و این آیین‌نامه ها و همچنین، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)، انتشار مجموعه‌ای منسجم که حاوی آخرین اراده قانونگذار و مراجع ذی‌صلاح در این خصوص می‌باشد، ضرورت داشت.

بدین‌وسیله، این مجموعه به صورت الکترونیکی در اختیار قرار می‌گیرد. ضمناً با توجه به این‌که تکمیل این اثر در دست اقدام است، در مراجعات آتی خواهید توانست فایل به روز شده آن را دانلود نمایید.

دانلود متن کتاب مجموعه خدمات کشوری

(آخرین به روز رسانی در تاریخ 25 دی ماه 1393)

فهرست مطالب

 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • قانون الحاق یك تبصره به ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات كشوری
 • قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات كشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب 5/۱۲/۱۳۸۸)
 • قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1۹/۷/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی)
 • قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۴/۸/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی)

مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری

 • ایجاد بستر لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری (تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران)
 • تشكیل كارگروه حل مشكلات و اختلافات دستگاههای اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری (مصوبه ۴۷۸۱۶/ت۴۲۶۶۸ مورخ ۴/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران)
 • نقشه راه اصلاح نظام اداري مبتنی بر: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) (مصوبه شماره ۵۶0/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شوراي عالي اداري)
  برنامه اول: مهندسی نقش و ساختار دولت
  برنامه دوم: توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري
  برنامه سوم: خدمات عمومی در فضای رقابتی
  برنامه چهارم: مديريت سرمايه انساني
  برنامه پنجم: فناوری های مديريتي
  برنامه ششم: توسعه فرهنگ سازماني
  برنامه هفتم: صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري
  برنامه هشتم: نظارت و ارزیابی
 • برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳ (مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شوراي عالي اداري)
 • برنامه عملياتي سال ۱۳۹۳ دستگاه‌هاي اجرايي استان (بخشنامه شماره ۱۲۲۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

مقررات مربوط به فصل دوم قانون- راهبردها و فنآوری انجام وظایف دولت

 • آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: قیمت تمام شده (تصویبنامه شماره 163466/ت44989ک مورخ 22/7/1389 هیأت وزیران)
 • اصلاح جزء (الف) بند (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه ۱۱۹۲۹۲/ت۴۶۵۶۴هـ مورخ ۱۳/۶/۹۰)
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت خدمات كشوری (مصوبه ۴۲۲۱/۴۴۱۹۶ مورخ ۱۴/۱/۸۹ هیأت وزیران)
 • دستورالعمل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۳۵۶۲۲/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۳/۷/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات كشوری (تصویبنامه شماره 163464/ت45020ك مورخ 22/7/1389 هیأت وزیران)
 • اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره 192624/ت450هـ مورخ 30/9/1390 هیأت وزیران)
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات كشوری موضوع: احصا و واگذاری فعالیتهای تصدی گرانه (تصویبنامه شماره 231378/ت43908ك مورخ 21/11/1388 هیأت وزیران)
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 176429/ت44852ک مورخ 8/8/1389 هیأت وزیران)

مقرران مربوط به فصل سوم قانون- حقوق مردم

 • تصویب‌نامه درخصوص ادای سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری در استخدام كارمندان دولت (تصویبنامه شماره 231430/ت43914ك مورخ 18/11/1388 هیأت وزیران)

مقررات مربوط به فصل چهارم قانون- ساختار سازمانی

 • آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات كشوری (تصویبنامه شماره 4053/ت44195ک مورخ 14/1/1389 هیأت وزیران)
 • اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات كشوری (مصوبه ۸۵۰۲۹/ت۴۴۷۳۲هـ مورخ ۱۶/۴/۸۹)
 • ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 262773/ت43911ک مورخ 27/12/1388 هیأت وزیران)
 • ابلاغ سیاست و رویكردهای جدید تشكیلات دستگاه های اجرایی و اصلاح مقررات قبلی (بخشنامه شماره ۱۳۷۱۲/۹۲/۲۰۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • همطرازی مشاورین معاونین معاون رییس‌جمهور و معاونین رؤسای امور (بخشنامه ۳۲۲۸۸/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • ضرورت تایید همترازی پست های با عناوین مدیریت و سرپرستی توسط معاونت توسعه (بخشنامه ۳۲۶۸/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • بخشنامه در خصوص اختیار ساماندهی پست ها از سوی استانداران (شماره ۱۳۲۶۶/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰)
 • بخشنامه ابلاغ ساختار تشکیلاتی مجتمع‌های اداری مستقر در شهرستان و بخش (شماره ت41925/200 مورخ 12/8/1389 معاونت توسعه مدیریت )
 • شاخص‌ها و ضوابط تشكیلات تفصیلی حوزه مرکزی و واحدهای تقسیمات كشوری دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه ۳۶۲۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۳/۷/۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • ابلاغ تشکیلات تفصیلی مجتمع های اداری (بخشنامه ۵۳۱۷۶/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور)

مقررات مربوط به فصل پنجم قانون- فنآوری اطلاعات و خدمات اداری

 • دستورالعمل اجرایی ماده (36) قانون خدمات کشوری موضوع «افزایش بهره وری نیروی انسانی، کارآمدی فعالیت ها و تأمین رضایت و کرامت مردم» (بخشنامه شماره 141152/200 مورخ 17/12/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)
 • دستورالعمل ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع ضوابط و استاندارد بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری (بخشنامه شماره 5236/90/200 مورخ 7/3/1390 معاونت توسعه)
 • آئین نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری

مقررات مربوط به فصل ششم قانون- ورود به خدمت

 • آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۳/۴/۸۹ هیأت وزیران)
 • دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 231327/ت43915ک مورخ 21/11/1388 هیأت وزیران)

مقررات مربوط به فصل هفتم قانون- استخدام

 • آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی (تصویبنامه شماره 262770/ت43913ك مورخ 27/12/1388 هیأت وزیران)
 • دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی (بخشنامه شماره 12175/93/200 مورخ 11/9/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • آیین نامه تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی (مصوبه ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳ مورخ ۲۲/۷/۸۹ هیأت وزیران)
 • اصلاح تبصره (۳) بند (۳) تصویب نامه در خصوص شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی (مصوبه ۲۴۸۱۹۷/ت۴۴۹۱۳ک مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰)
 • دستورالعمل نحوه اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته در اجرای بند «ک» ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره ۴۵۲۵۱/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

مقررات مربوط به فصل هشتم قانون- انتصاب و ارتقاء شغلی

 • آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات كشوری (مصوبه شماره231400/ت43909ك مورخ ۲۱/۱۱/۸۸)
 • لغو آيين‌نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري (تصویبنامه شماره50053/ت41921هـ مورخ 16/3/1391 هیأت وزیران)
 • دستورالعمل اجرایی، شرایط عمومی شایستگی‌های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۲۰۶/۶۶۴۳ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ شورای عالی اداری)
 • اصلاح دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي موضوع مصوبه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري (تصويبنامه شماره ۴۲۴۷۲/۹۱/۲۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ شوراي عالي اداري)
 • ارسال اطلاعات مربوط به انتصابات مديران حرفه اي و سياسي از زمان شروع دولت يازدهم (بخشنامه 16034/92/200 مورخ 18/09/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

مقررات مربوط به فصل نهم قانون- توانمندسازی کارمندان

 • آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 2579/ت43916ک مورخ 10/1/1389 هیأت وزیران)
 • نظام آموزش كارمندان دستگاه های اجرایی (بخشنامه ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت)
 • اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره 11851/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری)
 • مراکز صلاحیتدار در زمینه تدریس دوره های آموزشی (بخشنامه شماره ۲۰۵۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت)
 • دوره های آموزشی توجیهی (بخشنامه شماره ۹۴۱۳۳/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • دوره های آموزشی فرهنگی (طرح سلمان) (بخشنامه شماره ۶۱۷۳۱/۸۹/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور)
 • اساسنامه مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (بخشنامه شماره ۱۵۵۸۷۵/۲۲ مورخ ۱۴/۸/۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری)
 • دوره‌های آموزشی بدو خدمت كارمندان جدیدا‌لاستخدام (بخشنامه ۲۶۶۸۰/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • انسجام تشكیلاتی و ارتقای سطح علمی موسسات آموزش و پژوهشی دستگاه‌ها (مصوبه ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری)
 • دستورالعمل تعیین سرانه آموزش كاركنان و نحوه احتساب و تطبیق آموزش‌های كارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید و صدور گواهینامه‌های نوع دوم (بخشنامه ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • ضوابط استفاده از عبارت «بین‌المللی»، «ملی»، «كشوری»، «استانی» در عنوان همایش‌ها و جشنواره‌ها (بخشنامه ۵۴۰۳۰/۲۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • در خصوص همایش‌ها، شركت‌های مشاوره و آموزش (بخشنامه ۳۱۱۶۳/۹۰/۲۰۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی غیردولتی (بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • سامانه و برنامه تربیت و آموزش مدیران (بخشنامه ۳۲۶۶۴/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • ابلاغ دوره‌های آموزش غیرحضوری مدیران و كارمندان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۱ (بخشنامه ۲۶۱۹/۹۱/۲۰۰ مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • دستورالعمل نحوه اعطای گواهینامه های نوع دوم كارمندان شاغل دیپلمه و فوق دیپلم (بخشنامه ۲۵۹۰/۹۱/۲۰۱ مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • مدارك كاركنان دولت كه از دوره های آموزشی بلند مدت سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده اند (بخشنامه ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • مدارك كاركنان دولت كه از دوره های آموزشی بلند مدت سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده اند (بخشنامه 464/91/200 مورخ 6/3/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • ابلاغ دوره آموزشی آشنایی با ده برنامه تحول اداری (بخشنامه شماره ۶۲۶۵۲/۸۹/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • دستورالعمل اجرایی بند ۱/۲/ج نظام آموزش کارکنان دولت موضوع دوره های آموزشی ارتقای شغلی (بخشنامه شماره ۳۰۴۳۳/۱/۲۰۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) 275
 • دستورالعمل تعیین دوره های آموزشی فرهنگی و اجتماعی (بخشنامه شماره ۳۰۴۳۲/۱/۲۰۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) (بخشنامه شماره ۴۰۵۷۳/۲۰۰ مورخ ۵/۸/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • دستورالعمل برگزاری دوره آموزشی «معرفت و بصیرت حسینی» (بخشنامه شماره ۳۶۴۷۸/۹۱/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • تعیین مركز تخصصی مهدویت به عنوان متولی برگزاری مجازی دوره آموزشی «حكومت مهدوی و وظایف منتظران» (بخشنامه شماره ۳۶۴۷۹/۹۱/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • تفاهم نامه همكاری های آموزشی فیمابین مركز آموزش مدیریت دولتی و دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نامه شماره ۶۳/۱ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۲)
 • شیوه نامه اجرایی ثبت و مستندسازی تجربه‌های مدیریتی (بخشنامه شماره ۴۰۱۵/۱ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ مركز آموزش مدیریت دولتی)
 • دستورالعمل نحوه تعیین آموزش های مرتبط با رتبه های شغلی (بخشنامه شماره 20209/92/220 مورخ 12/12/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • دستورالعمل نحوه توزیع بورس های آموزشی خارج از کشور (مصوبه ۲۱۲۸۵/۲۰۴ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) 287
 • دستورالعمل نحوه پذیرش دوره‌های آموزشی خارج از كشور و اعزام به دوره‌های آموزشی (بخشنامه شماره ۷۷۳۷/۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

مقررات مربوط به فصل دهم قانون- حقوق و مزایا

 • مناطق كمنر توسعه يافته در امور حمايتي (مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۸ هيأت وزيران)
 • دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (بخشنامه شماره ۴۱۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • الحاق يك تبصره به بند 8 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده‌هاي مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (بخشنامه شماره 52089/200 مورخ 11/10/89 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور)
 • فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب ‌و هوا (تصویبنامه شماره ۲۰۹۱۹۰/۴۷۷۰۲/ت۲۱۳هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ هیأت وزیران)
 • الحاق متن به تصويب‌نامه شماره ۲۰۹۱۹۰/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ هيأت وزيران در خصوص فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (تصویبنامه شماره ۷۵۲/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۶/۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران)
 • لغو مصوبه های هیأت وزیران و بخشنامه معاونت توسعه در خصوص فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا (تصویبنامه شماره ۶۵۶۴۷/ت۴۸۰۹۳هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران)
 • دستورالعمل بند (6) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع: نحوه پرداخت فوق‌العاده كارآيي و عملكرد (بخشنامه شماره ۴۳۵۱۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • آیین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره 23765/43912 مورخ 21/2/1389 هیأت وزیران)
 • تعیین حقوق و مزایای کارمندان و کمک‌های رفاهی آنان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان (بخشنامه ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸)
 • دستور العمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف (بخشنامه ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸)
 • الحاق دو تبصره به دستورالعمل پرداخت اضافه کار (بخشنامه شماره 1969/200 مورخ 26/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • دستورالعمل پرداخت كمك‌های رفاهی كارمندان دولت (بخشنامه ۳/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸) 319
 • اصلاح بند «ب» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی کارمندان دولت منضم به بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 (بخشنامه شماره 84874/200 مورخ 9/9/1388 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه
 • انسانی رییس جمهور)
 • دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)
 • بخشنامه در رابطه با تطبیق حکم استخدام کارمندانی که بعد از 1/1/88 استخدام شده اند با کارمندان نظیر در اسفندماه سال 1387 (بخشنامه شماره 55919/200 مورخ 28/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل (بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • اصلاح ضوابط نحوه ارتقای كارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل (بخشنامه شماره ۴۰۱/۹۲/۲۰۰ مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • فرایند تسریع و تسهیل در ارتقای رتبه كارمندان (سطح خبره و عالی) (بخشنامه ۳۲۴۴۳/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • دستورالعمل مستندسازی تجربیات كارمند برای ارتقا به رتبه شغلی عالی (بخشنامه شماره ۵۹۸۲/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • دستورالعمل ارتقای رتبه کارمندان به عالی (بخشنامه شماره 36140/91/230 مورخ 27/08/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • امکان احتساب مصوبات هیات های امنا دائر برافزایش فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه (بخشنامه شماره 9941/93/233 مورخ 22/07/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • نحوه کسر مقرری ماه اول از کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند (بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس‌جمهور)
 • اختصاص امتیازات اداری و استخدامی حاقظان قرآن كریم (بخشنامه شماره 13736/200 مورخ 14/6/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

مقررات مربوط به فصل یازدهم قانون- ارزیابی عملکرد

 • آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 4225/44327 مورخ 14/1/1389 هیأت وزیران)
 • وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملكرد (بخشنامه شماره ۳۶۷۷۳/۹۱/۲۱۰ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • رفع برخی ابهامات از دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملكرد كارمندان (بخشنامه شماره 29243/91/210 مورخ 8/7/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • استقرار سامانه نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های ملی (بخشنامه ۳۰۳۸۳/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • هم‌تراز نمودن تقدیرنامه‌های دریافتی كاركنان دولت در فرم‌های ارزیابی عملكرد (بخشنامه ۱۶۴۷۷۷/۳۶۷۵۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ معاون اول رییس‌جمهور)
 • هم‌تراز نمودن تقدیرنامه‌های دریافتی كاركنان دولت در فرم‌های ارزیابی عملكرد (بخشنامه ۱۴۹۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • هم‌تراز نمودن تقدیرنامه‌های دریافتی كاركنان دولت در فرم‌های ارزیابی عملكرد (بخشنامه ۵۹۰۵۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • هم‌تراز كردن تقدیرنامه های دریافتی كاركنان دولت در فرم های ارزیابی عملكرد به جهت همكاری در برگزاری انتخابات (بخشنامه شماره ۳۸۹۷/۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد (بخشنامه ۲۷۹۱۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه های استانی بر مبنای میزان تکریم ارباب رجوع (بخشنامه شماره ۲۰۸۲۴/۲۰۰ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت)
 • دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملكرد كارمندان (بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

مقررات مربوط به فصل دوازدهم قانون- حقوق و تکالیف کارمندان

 • دستورالعمل نحوه اعمال تنبيهات اداري با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)
 • نحوه اعمال مجازات بند (ح) ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (بخشنامه ۱۷۳۸۸/۹۲/۲۳۳ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)
 • دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» (بخشنامه شماره ۵۲۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع (بخشنامه شماره ۵۶۹۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات كشوری (تصویب‌نامه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران)

مقررات مربوط به فصل سیزدهم قانون- تأمین اجتماعی

 • تعیین مصادیق عبارت «تحصیلات دانشگاهی و بالاتر» در بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات كشوری (بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰- ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (رأی شماره ۷۷۵ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
 • حذف فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری از پاداش پایان خدمت و بازخریدی (بخشنامه ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • توقف اجرای مصوبه شورای توسعه راجع به حذف فوق‌العاده ویژه از پاداش پایان خدمت (بخشنامه شماره ۳۶۹۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت (بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • تفویض اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین و همچنین بازنشستگی و سنوات ارفاقی فرزندان شهدا به صندوق بازنشستگی کشوری (بخشنامه شماره 37421/91/204 مورخ 25/9/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
 • بخشنامه در ارتباط با تسهیل و تسریع در امر برقراری حقوق وظیفه مستخدمین (بخشنامه شماره 37163/91/204 مورخ 21/9/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

مقررات مربوط به فصل چهاردهم قانون- شورای عالی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 • آیین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (تصویبنامه شماره ۷۷۶۷۸/۴۴۷۷۰ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران)
 • تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی (مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری)
 • احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی (مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 26/9/1393 شورای عالی اداری)

مقررات مربوط به فصل پانزدهم قانون- مقررات مختلف

 • دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدی این مشاغل (بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده  (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۸۹)
 • اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره ۱۵۸۱۷۹/ت۴۸۱۸۷هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)
 • تسهیل ساماندهی نیروهای وزارتخانه های ادغامی (بخشنامه شماره 24773/200 مورخ 3/10/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
 • آئین نامه “کار در خانه ” کارمندان دولت (تصویبنامه شماره 76481/44726 مورخ 7/4/1389 هیأت وزیران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا