متن کامل تفاهم نامه بیمه تکمیلی طلایی فرهنگیان (آتیه سازان حافظ)

وزارت آموزش و پرورش برای تأمین سلامت فرهنگیان و حمایت اقتصادی ایشان در قبال حوادث و بیماری های غیرمترقبه بر اساس سیاست های دولت مبنی بر ارائه پوشش های جامع و مناسب بیمه ای برای فرهنگیان و خانواده های آنان تفاهم نامه های بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان (طلائی) و سایر پوشش های بیمه ای را برای پنجمین سال متوالی بین وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه، به شرح زیر منعقد و برای اجرا ارسال کرده است.

1- تفاهم نامه گروهی بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان

2- تفاهم نامه بیمه مازاد گروهی فرهنگیان (قرارداد دوم)

متن هر کدام از این تفاهم نامه ها به شرح زیر تقدیم می شود:

تفاهم نامه گروهی بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان

تاریخ صدور: … تاریخ شروع قرارداد: ۱/۳/۱۳۹۳
شماره قرارداد: … تاریخ انقضاء قرارداد: ۳۱/۲/۱۳۹۴

تعداد بیمه شده با خانواده در کل کشور: بالغ بر 1،400،000 نفر

حق بیمه صادره سالیانه در کل کشور: بالغ بر 4،044،448،800،000 ریال
کد نمایندگی : ….. مالیات بر ارزش افزوده: بالغ بر 323،551،200،000 ریال

این تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش (معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی) که منبعد بیمه‌گذار نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت آتیه سازان حافظ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹۸۷ که بعد از این بیمه‌گر نامیده می شود منعقد گردید.

فصل اول- تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱) بیمه گر: شرکت آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران دارای کد اقتصادی به شماره ۴۱۱۱۱۴۳۹۷۸۵۱ به نشانی: تهران خیابان فاطمی غربی- روبه‌روی ساختمان‌های ارتش پلاک ۲۱۴ تلفن ۶۳۴۷۲۲۰۱ و فاکس ۶۳۴۷۲۲۳۶ که بر اساس قوانین و مقررات و شرایط این قرارداد در ازاء دریافت حق بیمه متعهد به انجام مفاد این قرارداد است.

تبصره- بیمه سلامت ایران، تأمین اجتماعی و سازمان‌های مشابه بیمه‌گر اول و شرکت آتیه‌سازان حافظ بیمه‌گر دوم محسوب می‌شود.

ماده ۲) بیمه گذار: وزارت آموزش و پرورش به نشانی خیابان شهید سپهبد قرنی که متعهد پرداخت حق بیمه می‌باشد. (ادارات کل آموزش و پرورش به عنوان عوامل اجرایی بیمه‌گذار در هر یک از استان‌های کشور متولی انعقاد قرارداد با مدیریت‌های استانی بیمه‌گر می‌باشند که متعهد به معرفی و پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان می‌باشد).

ماده 3) بیمه شدگان:

عبارتند از کارکنان شاغل (رسمی، قراردادی و پیمانی) به همراه کلیه افراد خانواده تحت تکفل آنها که به طور تمام وقت در استخدام بیمه گذار می باشند، مشروط بر آنکه تعداد کل بیمه شدگان مشمول این قرارداد در کشور کمتر از 1،400،000 نفر نباشد.

تبصره 1) خانواده: منظور از خانواده عبارت است از هر یک از کارکنان شاغل بیمه گذار و همسر یا همسران دائمی و فرزندان. لازم به توضیح اینکه پوشش بیمه ای پدر و مادر و سایر افرادی که از سال قبل جزء بیمه شدگان قرارداد اصلی بوده اند، مشروط به اعلام در لیست اولیه بلامانع می باشد.

تبصره 2) کارکنان مؤنث بیمه گذار می توانند به تنهایی و یا به اتفاق تمامی فرزندان خود (بدون حق انتخاب) تحت پوشش قرار گیرند. حتی اگر دفترچه بیمه گر اول آنها به تبع بیمه شده اصلی نباشد.

تبصره 3) شرط سنی بیمه شدگان:

الف) فرزندان در صورت اعلام اسامی در موعد مقرر بدون در نظر گرفتن شرط سنی مشروط به عدم ازدواج و اشتغال به کار تحت پوشش بیمه می باشند.

ب) فرزندان مؤنث مطلقه تا زمان رجوع و یا ازدواج مجدد به شرط عدم اشتغال تحت پوشش بیمه می باشند.

ج) نوزادان از بدو تولد مشروط به ارسال مدارک از سوی بیمه گذار حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ تولد تحت پوشش قرار می گیرند.

د) چنانچه فرزندان بیمه شده دچار معلولیت ذهنی- جسمی- نقص عضو دایم یا موقت باشند تأمین هزینه های درمانی آنها به استثنای هزینه های مربوط به معلولیت با تأیید پزشک معتمد بیمه گر بدون در نظر گرفتن شروط مندر در بند الف تبصره 3 تحت پوشش خواهند بود. لازم به توضیح اینکه افراد تبعی فرزندان معلول فوق الذکر مشمول قرارداد نمی گردند.

ه) بیمه شدگانی که قصد دارند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، مشروط به اعلام اسامی آنها در لیست اولیه و پرداخت حق بیمه متعلقه به صورت یکجا می توانند تا پایان قرارداد تحت پوشش قرار گیرند. ضمناً کسانی که مرخصی آنها بعد از مهلت عضوگیری به پایان می رسد تا 45 روز پس از انقضای مرخصی با ارائه مستندات و پرداخت حق بیمه مربوطه می توانند از ابتدای قرارداد جدید به عضویت درآیند. تأمین پرداخت حق بیمه کسانی که در طی مدت قرارداد از مرخصی بدون حقوق و یا استعلاجی استفاده می نمایند تا پایان قرارداد بر عهده بیمه گذار خواهد بود و در صورت بازنشستگی و یا فوت بیمه شده اصلی در طول سال بیمه ای، افراد تحت تکفل و همچنین بازماندگان تحت پوشش بیمه ای متوفی به شرط پرداخت حق بیمه متعلقه تا پایان قرارداد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

تبصره 4) کارکنان شاغل بیمه گذار و اعضای خانواده به همراه افراد تحت تکفل آنان وقتی بیمه شده تلقی می شوند که دارای دفترچه کارکنان دولت سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی نیروهای مسلح یا کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سایر بیمه گران پایه باشند.

برای مشاهده متن کامل این تفاهم نامه کلیک کنید.

 

تفاهم نامه بیمه مازاد گروهی فرهنگیان (قرارداد دوم)

تاریخ صدور: ۱۹/۳/۱۳۹۳ تاریخ شروع قرارداد: ۱/۳/۱۳۹۳
شماره قرارداد: ۶۱۸۷/پ/ت/۹۳ تاریخ انقضاء قرارداد: ۳۱/۲/۱۳۹۴

تعداد بیمه شده با خانواده در کل کشور: بالغ بر ۱۵۰،۰۰۰ نفر

حق بیمه صادره سالیانه در کل کشور: بالغ بر ۲۶۶،۶۶۸،۲۰۰،۰۰۰ ریال
کد نمایندگی : ….. مالیات بر ارزش افزوده: بالغ بر ۲۱،۳۳۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال

این تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش (معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی) که منبعد بیمه‌گذار نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت آتیه سازان حافظ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹۸۷ که بعد از این بیمه‌گر نامیده می شود منعقد گردید.

فصل اول- تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱) بیمه گر: شرکت آتیه سازان حافظ وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران دارای کد اقتصادی به شماره ۴۱۱۱۱۴۳۹۷۸۵۱ به نشانی: تهران خیابان فاطمی غربی- روبه‌روی ساختمان‌های ارتش پلاک ۲۱۴ تلفن ۶۳۴۷۲۲۰۱ و فاکس ۶۳۴۷۲۲۳۶ که بر اساس قوانین و مقررات و شرایط این قرارداد در ازاء دریافت حق بیمه متعهد به انجام مفاد این قرارداد است.

تبصره- بیمه سلامت ایران، تأمین اجتماعی و سازمان‌های مشابه بیمه‌گر اول و شرکت آتیه‌سازان حافظ بیمه‌گر دوم محسوب می‌شود.

ماده ۲) بیمه گذار: وزارت آموزش و پرورش به نشانی خیابان شهید سپهبد قرنی که متعهد پرداخت حق بیمه می‌باشد. (ادارات کل آموزش و پرورش به عنوان عوامل اجرایی بیمه‌گذار در هر یک از استان‌های کشور متولی انعقاد قرارداد با مدیریت‌های استانی بیمه‌گر می‌باشند که متعهد به معرفی و پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان می‌باشد).

ماده ۳) بیمه شدگان: عبارتند از کارکنان قراردادی و نیز کارکنان مدارس غیر انتفاعی به همراه کلیه اعضای خانواده، والدین غیرتحت تکفل کارکنان (رسمی و پیمانی) و نیز همسر کارکنان اناث (رسمی و پیمانی) که توسط بیمه‌گذار به عنوان بیمه‌شده معرفی می‌گردند؛ مشروط بر آنکه تعداد کل بیمه‌شدگان مشمول این قرارداد در کل کشور کمتر از ۱۵۰،۰۰۰ نفر نباشد. معرفی خود فرد شاغل (رسمی و پیمانی) در قرارداد بیمه طلایی جهت پوشش والدین غیرتحت تکفل ایشان و نیز همسر کارکنان اناث الزامی می‌باشد.

تبصره ۱) معرفی خود فرد شاغل (رسمی و پیمانی) به همراه کلیه افراد تحت تکفل در قرارداد طلایی فرهنگیان جهت پوشش والدین غیرتحت تکفل و همسر کارکنان اناث الزامی می‌باشد.

تبصره ۲) منظور از خانواده عبارت است از همسر یا همسران دائمی کارکنان و فرزندان که دارای دفترچه بیمه پایه می‌باشند.

تبصره ۳) حداقل ۷۰٪ از کل کارکنان هر مدرسه غیرانتفاعی به همراه اعضای خانواده می‌بایست جهت اخذ پوشش بیمه‌ای به بیمه‌گر معرفی گردند.

تبصره ۴) چنانچه مدارس غیرانتفاعی لیست اسامی و مشخاص کلیه کارکنان و اعضای خانواده ایشان را در مهلت اعلام شده در ماده ۵ قرارداد همراه با حق بیمه سالانه به صورت یکجا پرداخت نمایند می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند.

تبصره ۵) شرط سنی بیمه‌شدگان:

الف) فرزندان ذکور تا سن بیست و دو سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل تمام وقت دانشگاهی تا سن بیست و پنج سال تمام و فرزندان اناث تا هنگام ازدواج و یا اشتغال به کار بیمه می‌باشند.

ب) دانشجویان رشته پزشکی تا بیست و شش سال تمام تحت پوشش بیمه می‌باشند.

ج) پوشش بیمه‌ای فرزندان ذکور که در شروع قرارداد مشمول بیمه شده‌اند، تا پایان سال قرارداد ادامه خواهد داشت.

تبصره ۶) مشمولین این قرارداد وقتی بیمه شده تلقی می‌شوند که دارای دفترچه کارکنان دولت سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی نیروهای مسلح یا کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) یا سایر بیمه‌گران پایه باشند.

متن کامل را در این لینک ملاحظه بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا