بخشنامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران صنعت نفت

شناسنامه قانون | naft

حداقل دستمزد، پایه سنوات و تأمین کالای ضروری کارگران صنعت نفت در سال ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ت ه م/۶۶۴۴ مورخ ۵/۲/۱۴۰۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی)

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالاش و پخش فرآورده های نفتی ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رئیس محترم دانشگاه صنعت نفت

رییس محترم پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس محترم مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

رییس محترم صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی ستاد

با سلام؛

احتراماً، عطف به مفاد بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موافقت مقام محترم وزارت در هامش نام شماره م ت م س ا/ ۳۳۸۶۴ مورخ ۱/۲/۱۴۰۰ معاون محترم وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (پیوست)، بدینوسیله میزان حداقل دستمزد، پایه سنوات کالای ضروری (مصرفی اساسی) کارگران صنعت نفت در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل جهت استحضار و دستور اقدام لام اعلام می گردد:

۱- حداقل دستمزد روزانه کارگران شاغل (اعم از قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار) از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ از مبلغ ۶۳۶.۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال به ۸۸۵.۱۶۵ (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و صد و شصت و پنج) ریال افزایش می یابد.

۲- از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزد روزانه نیز به میزان ۲۶% (بیست و شش درصد) به اضافه روزانه هشتاد و دو هزار و هفتصد و هشتاد و پنج (۸۲.۷۸۵) ریال به آخرین مزد ثابت یا مزد مبنای سال ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش می یابد، مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ ریال کمتر نگردد.

۸۲۷۸۵+ (۱/۲۶*آخرین مزدروزانه در سال ۱۳۹۹)= مزد روزانه در سال ۱۴۰۰ به ریال

۳- پس از اعمال بند (۲) فوق، از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ به دستمزد روزانه کارگرانی که در طول سال ۱۳۹۹ به خدمت اشتغال داشته اند (در طی سال ۱۳۹۹ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) با توجه به رتبه شخصی مربوط (بدون در نظر گرفته رتبه/ رتبه های شناور) طبق ارقام مندرج در جدول زیر به عنوان پایه سنوات (اضافه دستمزد شایستگی) افزوده می گردد.

رتبه شخصی (گروه)

پایه سنوات- ریال

۱ ۴۶۶۶۷
۲ ۴۶۸۶۷
۳ ۴۷۰۶۷
۴ ۴۷۲۶۷
۵ ۴۷۴۶۷
۶ ۴۷۶۶۷
۷ ۴۷۸۶۷
۸ ۴۸۰۶۷
۹ ۴۸۲۶۷
۱۰ ۴۸۴۶۷
۱۱ ۴۸۶۶۷

۴- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ بیشتر از یک ماه در مرخصی بدون حقوق بوده اند و همچنین … تعلیقی در سال مذکور، پایه سنوات با توجه به مدت کارکرد بر مبنای ۱/۱۲ محاسبه و در تاریخ .. به دستمزد روزانه آنان اضافه می شود.

۵- به منظور تأمین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۴۰۰ بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ (شش میلیون) ریال به صورت نقدی به حساب حقوق کارگران واریز گردد.

۶- به موجب ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی و شرایط مندرج در ذیل آن، معادل سه برابر حقوق روزانه کارگران به میزان ۲.۶۵۵.۴۹۵ ریال در هر ماه تحت عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخهت و کمک هزینه مسکن سال ۱۴۰۰، کماکان مشابه سال گذشته به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ (سه میلیون) ریال پرداخت گردد. متعاقباً پس از تصویب هیئت محترم وزیران، هر گونه افزایش مبلغ مذکور اعلام خواهد شد.

۷- آن دسته کارکنان قاردادی مدت معین که طبق مفاد مصوبه شماره ۱۶۶۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ جذب شده اند نیز مشمول افزایش حقوق وفق مفاد این اطلاعیه و تبصره (۲) بند (۸) قسمت (۲۴-۰۱-۲) مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در ارتباط با موضوع پایه سنوات (۵%، …) حسب ضوابط مقرر می باشند.

۸- جدول حداقل حقوق دستمزد روزانه کارگران رسمی/ تحت پوشش صنعت نفت در رتبه های پیمانکاری از ۱/۱/۱۴۰۰ (مبالغ به ریال) به شرح زیر قابل اعمال است:

رتبه (گروه)

مناطق غیرگرمسیر

مناطق گرمسیر

۱ ۹۰۹.۲۱۹ ۹۱۰.۷۸۱
۲ ۹۲۹.۲۹۰ ۹۴۰.۹۸۷
۳ ۹۶۹.۴۳۶ ۹۷۰.۹۲۷
۴ ۹۹۹.۵۰۷ ۱.۰۰۱.۰۰۴
۵ ۱.۰۲۹.۶۱۶ ۱.۰۳۱.۱۷۷
۶ ۱.۰۶۹.۷۷۲ ۱.۰۷۱.۱۳۶
۷ ۱.۱۰۹.۹۲۶ ۱.۱۱۱.۶۸۸
۸ ۱.۱۵۰.۰۲۹ ۱.۱۵۱.۶۲۷
۹ ۱.۲۰۰.۲۱۲ ۱.۷۰۷.۲۸۱
۱۰ ۱.۲۵۰.۴۵۳ ۱.۲۵۲.۲۱۷
۱۱ ۱.۳۱۰.۶۶۸ ۱.۳۱۱.۰۰۱

علیرضا ترابی- مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error:
شناسنامه قانون در تلگرام