انتصاب آقای نعمت الله ترکی هرچگانی به سمت معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور

جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، طی حکمی آقای نعمت الله ترکی هرچگانی را به سمت معاونت توسعه منابع و پشتیبانی آن سازمان منصوب کرد. گفتنی است ایشان در حال حاضر، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران را بر عهده داشتند.

به گزارش شناسنامه و به نقل از سایت سازمان اداری و استخدامی کشور، در این حکم اینگونه آمده است:

جناب آقای نعمت الله ترکی هرچگانی

سلام علیکم

نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند شما در امور اجرایی و مدیریت، به موجب این حکم شما را به عنوان «معاون توسعه منابع و پشتیبانی» سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب می نمایم.

مأموریت آن معاونت توجه خاص به سرمایه انسانی ارزشمند سازمان، طراحی و استقرار سامانه های هوشمند و توسعه فنآوری اطلاعات و پشتیبانی از مأموریت های اصلی سازمان خواهد بود که لازم است با همکاری همه مدیران و کارکنان سازمان اقدام گردد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و رعایت اصل قانون مداری و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.