اصلاح تحریری تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (نامه شماره ۷۰۲۹۰/۵۰۹۶۱ مورخ ۲/۶/۱۳۹۴ دبیر هیأت دولت)

اصلاح تحریری تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (نامه شماره ۷۰۲۹۰/۵۰۹۶۱ مورخ ۲/۶/۱۳۹۴ دبیر هیأت دولت)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به این‌که در مقدمه تصویب‌نامه شماره 51551/ت50961هـ مورخ 24/4/1394 موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، عبارت «موضوع تصویب‌نامه شماره 162178/ت47221هـ مورخ 14/8/1390» به صورت عبارت «موضوع تصویب‌نامه شماره 134880/ت47221هـ مورخ 6/7/1390» و در بندهای (5)، (8)‌ و (9) تصویب‌نامه یاد شده، عبارت «به عبارت» به صورت عبارت «جایگزین عبارت» تحریر شده است و واژه «اصلاح» به ترتیب در بندهای یادشده قبل از عبارت‌های «و بند (الف)»، «و بندهای (ز)، (ح) و (ط)» و «و بند (ج) نیز» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

محسن حاج‌میرزایی- دبیر هیأت دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *