مرخصي های كسر شده به مناسبت تعطيلات عمومي

مرخصي هاي كسر شده به مناسبت تعطيلات عمومي (مصوبه ۴۶۱۸/ت۱۹۰۰۰هـ مورخ ۹/۲/۱۳۷۸ هيات وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ بنا به پيشنهاد شماره ۵۹۴۰/د مورخ ۸/۹/۱۳۷۶ سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصويب نمود:

۱ـ ايام مندرج در فهرست ضميمه كه در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي حسب تصميم يا تصويب هيأت وزيران به‌نسبتهاي مختلف تعطيل عمومي اعلام و از مرخصي استحقاقي مستخدمان دولت كسر شده‌،به ذخيره مرخصي استحقاقي‌آنان افزوده مي‌گردد.

۲ـ در مورد دستگاههاي دولتي كه روزهاي پنجشنبه تعطيل بوده‌اند، تعطيلات روزهاي پنجشنبه موضوع اين تصويبنامه به‌عنوان مرخصي استحقاقي مستخدمان محسوب نمي‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن