کاربرگ شماره (1-4-1) و (1-5-1)- شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی

کاربرگ شماره (1-4-1) و (1-5-1)

مربوط به ردیف های 4 و 5 فصل اول

شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی

به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی از محل سهمیه های موضوع فصل دوم پیوست این تصویب نامه به شماره 107453/ت43505هـ مورخ 28/5/1391 هیأت وزیران با رعایت موارد زیر صورت خواهد گرفت.

ماده 1- در این شیوه نامه برای رعایت اختصار، دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی و کمیته نظارت بر امتحان یا مسابقه استخدامی، کمیته نامیده می شود.

ماده 2- کمیته ای تحت عنوان «کمیته نظارت بر امتحان یا مسابقه استخدامی» با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف- ترکیب کمیته در دستگاه اجرایی

– معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه اجرایی یا عناوین مشابه (رییس کمیته)

– مدیر کل امور اداری یا مدیر واحد مرتبط (دبیر کمیته)

– نماینده واحد حراست

– مسئول کارگزینی

– مسئول آموزش

– نماینده واحد گزینش

– نماینده واحد رسیدگی به شکایات (حسب مورد)

ب- ترکیب کمیته در استانداری (برای برگزاری آزمون های مربوط به مجوزهای استانی صادر شده):

– معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری (رییس کمیته)

– مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری (دبیر کمیته)

– نماینده واحد حراست استانداری

– یک نفر از مسئولین کارگزینی هر یک از دستگاه های اجرایی شرکت کننده در آزمون

– نماینده واحد رسیدگی به شکایات (حسب مورد)

ج- شرح وظایف کمیته:

نظارت بر اجرای دقیق مراحل امتحان یا مسابقه استخدامی در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی شامل موارد:

– رسیدگی به مغایرت های خاص در هنگام ثبت نام

– بررسی و پاسخگویی به شکایات داوطلبان

– تهیه گزارش تخلفات احتمالی برای مراجع ذیربط

– تهیه و تنظیم گزارش نهایی مراحل مختلف امتحان یا مسابقه استخدامی

– نظارت بر رعایت استانداردهای محل برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی

– نظارت بر فرآیند استخراج نتایج امتحان یا مسابقه استخدامی

– نظارت بر رعایت اصل محرمانه بودن سؤالات، پاسخنامه ها و رعایت اصول حفاظتی در تمامی مراحل امتحان یا مسابقه استخدامی تا اعلام نتایج نهایی آزمون

ماده 3- مراحل اجرایی امتحان یا مسابقه استخدامی:

1- تکمیل برگ تعیین مشخصات شغل و تنظیم آگهی استخدامی بر اساس نمونه آگهی استخدام.

2- ارسال تصویر پیش نویس آگاهی استخدامی تأیید شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای معرفی نیروهای واجد شرایط (مشمولین سهمیه (25) درصد موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه).

3- انتخاب مشمولین سهمیه (25) درصد موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه در حد سهمیه تعیین شده و ارسال گزارش جذب آنها به بنیاد شهید و امور ایثارگران.

4- انتشار آگهی استخدام.

5- دریافت مدارک ثبت نامی داوطلبان استخدام  تشکیل پرونده و درج شماره پرونده با اقلام اطلاعاتی نمونه پیوست به صورت الکترونیکی در محیط بانک اطلاعاتی اکسس.

6- بررسی مدارک و اعلام مغایرت های احتمالی به کمیته.

7- تخصیص شماره واحد برای هر داوطلب واجد شرایط برای درج آن بر روی کارت ورود به جلسه، صندلی و پاسخنامه.

8- صدور کارت ورود به جلسه برای داوطلبان واجد شرایط.

9- آماده سازی محل برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی از نظر چیدمان صندلی ها، نور، گرمایش و سرمایش، سیستم های صوتی و درج راهنمای دسترسی در معابر ورودی محل آزمون.

10- تهیه سئوالات آزمون با استفاده از افراد متخصص در هر رشته شغلی بر اساس «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی» و تکثیر آن با رعایت حفاظت های لازم.

11- برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی با استفاده از نیروی انسانی مناسب و کافی (مراقبین، ناظرین، رابطین و خدمات).

12- تنظیم صورتجلسه با تعیین تعداد حاضرین و شماره داوطلبین غایب در پایان برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی.

13- پلمپ پاسخنامه ها و تحویل آن به نماینده حراست.

14- بازگشایی و قرائت پاسخنامه ها و کلیدها به صورت الکترونیکی در حضور نماینده حراست هر دستگاه.

15- تصحیح، بررسی و استخراج نتایج امتحان یا مسابقه استخدامی با رعایت ضوابط و اولویت های قانونی.

16- استخراج نتایج کل داوطلبان حاضر به همراه فهرست پذیرفته شدگان 5/1 یا 3 برابر، حسب مورد و درج در سامانه کارمند ایران.

17- اعلام نتایج در سامانه کارمند ایران و دعوت از پذیرفته شدگان برای مصاحبه تخصصی، آزمون عملی یا گزینش حسب مورد.

18- در صورتی که دستگاه اجرایی بخواهد علاوه بر امتحان تخصصی نسبت به برگزاری مصاحبه تخصصی یا آزمون عملی اقدام نماید، لازم است تمهیدات ذیل را نیز انجام دهند.

– برگزاری مصاحبه تخصصی یا آزمون عملی با شاخص های تعیین شده توسط کمیته ای متشکل از افراد متخصص موضوعی.

– اعلام نتایج در سامانه کارمند ایران و دعوت از پذیرفته شدگان برای شرکت در فرآیند گزینش.

– با توجه به لزوم استفاده از فنآوری های جدید هر یک از مراحل فوق را می توان به صورت الکترونیکی اجرا نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.