مالیات مستغلات مسکونی خالی (ماده های ۱۰ و ۱۱ قانون مالیات های مستقیم)

باب دوم مالیات بر دارائی -فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی (مواد۱۰ و ۱۱)

ماده ۱۰ : حذف شد.

ماده ۱۱ :حذف شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن