تعیین نوع مدرک در رشته های تحصیلی مورد نیاز جهت استخدام نیروی انسانی از اختیارات و وظایف دستگاه استخدام کننده می باشد (دادنامه شماره 137 مورخ 12/8/95 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تعیین نوع مدرک در رشته های تحصیلی مورد نیاز جهت استخدام نیروی انسانی از اختیارات و وظایف دستگاه استخدام کننده می باشد (دادنامه شماره 137 مورخ 12/8/95 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/769

موضوع: ابطال بند (12) جدول شماره 4 صفحه 54 دفترچه آزمون استخدامی سال 1394مهلت اعتراض: از 12 آبان 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 12 آبان 1395

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/769

دادنامه : 137

تاریخ : 12/8/95

مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند (12) جدول شماره 4 صفحه 54 دفترچه آزمون استخدامی سال 1394

شـاکــی : محمد حسین رستمی

طرف شکایت : وزارت نیرو

* متن مقرره مورد شکایت

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است : «در آزمون استخدامی (وزارت نیرو) شرکت آب و فاضلاب چهار محال و بختیاری در سال 94 شرکت نموده ام و نفر اول آزمون علمی شدم . لیکن در مرحله تطبیق مدارک به دلیل اینکه رشته تحصیلی کارشناسی ارشدم با گرایش مقطع کارشناسی مرتبط نبوده مردود اعلام شده ام، لذا درخواست ابطال بند (12) جدول شماره 4 صحفه 54 دفترچه آزمون را دارم . پرونده پس از ارجاع به شعبه بدوی با صدور قرار عدم صلاحیت به هیات عمومی ارسال شده است . پس از صدور اخطار رفع نقص از دفتر هیات عمومی شاکی اعلام داشته است که این شرط در هیچکدام از قوانین وجود ندارد و اگر وزارت نیرو مستندی قانونی دارد ارائه دهد .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

1- موضوع آزمون استخدام در شرکتهای غیر دولتی است و شرکت هـای آب و فاضلاب شهری به موجب اسـاسنـامه خود غیر دولتی می باشند ، لذا موضوع قابل شکایت و طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد و رأی شماره 107 – 24/5/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید صحت این ادعا می باشد .

2- استخدام در شرکت های غیر دولتی تابع ضوابط استخدام عمومی نبوده و شرایط استخدام به موجب تصمیم مجمع عمومی شرکتهای مربوطه تعیین و اعلام می گردد.

3- علاوه بر مراتب مذکور ، حتی در استخدام های دولتی، دستگاههای مربوطه می توانند شرایط دیگری را تعیین و اعلام نمایند و لذا رد شکایت را درخواست نموده است.

موضوع در جلسه مورخ 4/7/95 هیأت تخصصی اداری ، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتـی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه اولاً: مفاد لایحه شاکی متعاقب صدور اخطار رفع نقص واصل گردیده است دلالت بر شکایت نامبرده به جهت خروج از اختیار مقام واضع ( وزارت نیرو ) در تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز دارد و از این جهت طبق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد 80 ، 81 و83 قانون مذکور شکایت تکمیل و قابل طرح در هیات تخصصی می باشد. ثانیاً: هر چند تعیین رشته های تحصیلی و گرایشهای مرتبط در مقاطع تحصیلی عالی تر از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد لکن این اختیار از حیث تعیین رشته های مرتبط دانشگاه ها برای ادامه تحصیل می باشد و تعیین نوع مدرک در رشته های تحصیلی مورد نیاز جهت استخدام نیروی انسانی از اختیارات و وظایف دستگاه استخدام کننده می باشد و وزارت نیرو به عنوان دستگاه اجرایی با توجه به نیاز خود به رشته های تحصیلی مبادرت به تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز در مقاطع مختلف کرده است بنابراین بند 12 جدول شماره 4 صفحه 54 دفترچه آزمون استخدامی سال 94 وزارت نیرو مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و حکم به رد شکایت صـادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان و یا ده تن از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی است .

غلامرضا مولابیگی- نائب رئیس هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: