قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب مورخ 6/6/1397 مجلس شورای اسلامی)

 دانلود متن قانون در فرمت پی‌دی‌اف

نامه شماره 84117 مورخ 27/6/1397

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 51229/286 مورخ 24/6/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

نامه شماره 51229/286 مورخ 24/6/1397

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 6/6/1397 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌ واحده- تبصره (1) ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره 1- به‌کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک‌درصد(1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای پنجاه‌درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21/6/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی